Etiket: Divan Edebiyatı

Mesnevi özetleri 0

Mesnevi Özeti: İskendername

Bu yazıda Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi olan Ahmedi’nin İskendernamesi’ni tanıtacağım. Eserin yazarı, kaynakları, içeriği, dil ve üslup özellikleri ve etkisi hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca eserin İslam edebiyatındaki önemini ve güncelliğini de değerlendireceğim.

0

Adem Kasidesi Tahlili, Akif Paşa

Merhabalar bu yazıda sizlerle birlikte Akif Paşa’nın Adem Kasidesi’ni tahlil edeceğiz. Kaside hakkında ve Akif Paşa hakkında yaşadığı dönemin panoramasını çıkaracağız. Adem Kasidesi üç katmanda incelemek gerekir. Bunlar metafizik, estetik ve psikolojik katmanlardır. Öncelikle Adem Kasidesinin hayattan bıkmış ümitsiz bir...

0

Gazel Tahlili, Ey felek dâyim beni sen nâ-murâd itmek neden

Bu yazıda Adli mahlasını kullanan Sultan II. Bayezıd’ın Ey felek dâyim beni sen nâ-murâd itmek neden ile başlayan gazelini tahlil edeceğiz.

Adli’nin bu eseri, felek ile insan arasındaki acımasız mücadeleyi anlatıyor. Şiirde, feleğin insanı nasıl nâ-murâd bıraktığı, onu gamlandırdığı ve ağyârı (yabancıları) şâd ettiği sorgulanıyor. Şair, her gün feleğin elinden cevr eyleyerek ona neden adaletsiz davrandığını, kâfir bir düşmana adil davranışlar göstermesini neden tercih ettiğini de sorguluyor.

0

Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya, Zekayi

Ey nübüvvet taḥtınıñ şāhı Ḥabīb-i KibriyāV’ey risālet evciniñ māhı Ḥabīb-i Kibriyā Cilvegāhıñ ḳurb-ı ev-ednā maḳāmıñ lā-mekānḲābe ḳavseyniñ şehinşāhı Ḥabīb-i Kibriyā Bezm-i ev-ednāya vardı ḫil‘at-ı levlāk ileGiydi tāc-ı li-me‘allāh’ı Ḥabīb-i Kibriyā Da‘vet-i Ḥaḳ erişip ḫalvet-serā-yı vaḥdeteḲalb gözüyle gördü Allāh’ı Ḥabīb-i Kibriyā...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com