Etiket: Makale

0

Edebiyatta Devriye Türü, Devir Kuramı, Devir Nazariyesi

Devir nazariyesi, âlemin ve özellikle insanın varlığı, bu varlığın nasıl ve nelerden oluştuğu, nereden gelip nereye gittiği vb. konulardaki düşünceler üzerine şekillenmiş olan, tarihin farklı dönemlerinde bünyesinde insan ve kâinatın varoluşu hakkındaki çok sayıda düşünce ve görüşü toplayan felsefi bir...

0

Türk Romanı ve Batılılaşma Sorunsalı

Biliyoruz ki bizde roman, Batı’da olduğu gibi feodaliteden kapitalizme geçiş döneminde burjuva sınıfının doğuşu ve bireyciliğin gelişimi sırasında tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların etkisi altında yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak çıkmadı ortaya. Batı romanından çeviriler ve taklitlerle başladı;...

Türk Destanlarında Tipler ve Motifler Makale 0

Türk Destanlarında Tipler ve Motifler Makale

TÜRK DESTANLARINDA TİPLER VE MOTİFLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI hocamızın Destanlar, Ürün Yay. Ank. 2007, s. 50-69 adlı kitabından alıntı yapılmıştır. Kitabı almak için idefix.com, kitapyurdu.com sitelerini ziyaret edebilir ayrıca yayınevi ile de iletişime geçebilirsiniz. A. Türk Destanlarında Tipler...

Televizyon Dizilerinin Kültürümüzdeki Yozlaşmaya Etkileri 0

Televizyon Dizilerinin Kültürümüzdeki Yozlaşmaya Etkileri

Televizyon Dizilerinin Kültürümüzdeki Yozlaşmaya Etkileri Giriş İletişim hızlanmış teknolojik gelişmelerle birlikte dünya üzerinde herhangi bir yerde gerçekleşen olay herkes tarafından anında öğrenilebilir hale gelmiştir. İletişimin bu denli kolaylaşması, gelişmesi, dünya ile entegre olma açısından faydalı olsa da tektipleşme açısından tehlikelidir....

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com