Etiket: Tanzimat Edebiyatı

0

Recaizade Mahmut Ekrem Şarkı Şiir Tahlili

Recaizade Mahmut Ekrem’in Şarkı isimli şiiri, onun Elhan-ı Takdir-i Elhan adlı divanında yer alan dört şiirden biridir. Şiir, aruz ölçüsüyle yazılmış üçer mısralık üç bentten oluşur. Şiirin ana teması, şairin sevdiği kadına duyduğu aşk ve hayranlıktır. Şair, sevdiği kadının gözlerine...

0

Hatıra Şiir Tahlili, Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey’in “Hatıra” isimli şiiri, baharın gelişiyle doğanın canlanmasını ve hayatın yenilenmesini anlatan bir eserdir. Şair, doğanın renkleriyle bezeli hayatın güzelliğine hayranlığını ifade ederken, sevginin ve neşenin de bu güzellikleri süslediğine dikkat çeker. Şiirdeki zarif ve ince anlatım, okuyucuyu...

0

Ziya Paşa’nın Gördüm

Bu yazıda sizlerle Ziya Paşa’nın Gördüm redifli gazelini birlikte tahlil edeceğiz. GAZEL1.Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördümDolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm 2.Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’deFelatun’u beğenmez anda çok divaneler gördüm 3.Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gittiNe meclisler...

0

Adem Kasidesi Tahlili, Akif Paşa

Merhabalar bu yazıda sizlerle birlikte Akif Paşa’nın Adem Kasidesi’ni tahlil edeceğiz. Kaside hakkında ve Akif Paşa hakkında yaşadığı dönemin panoramasını çıkaracağız. Adem Kasidesi üç katmanda incelemek gerekir. Bunlar metafizik, estetik ve psikolojik katmanlardır. Öncelikle Adem Kasidesinin hayattan bıkmış ümitsiz bir...

0

Şinasi’nin Mustafa Reşit Paşa için yazdığı Kaside’nin tahlili

Merhabalar, Bu yazıda başlıktan da anlaşılacağı üzere Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasidenin tahlilini yapacağız. Şinasi Mustafa Reşit paşa için 4 tane kaside yazmıştır. Bunlardan hangisini tahlil edeceğimize gelince 1857’de yazdığı Fransa dönüşü yazdığı manzumeyi ele alacağız. Şinasi Mustafa Reşit...

0

Hürriyet Kasidesi Tahlili, Namık Kemal

Merhabalar bu yazıda Namık Kemal‘in en çok bilinen şiirlerinden biri olan Hürriyet Kasidesi‘ni anlamaya, anlatmaya ve tahlil etmeye çalışacağız. Hürriyet Kasidesi: Belaset-i Osmaniyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye adıyla yayımlansa da Hürriyet Kasidesi adıyla bilinmektedir. Kaside yazma geleneği eski Türk edebiyatından gelse...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com