Etiket: Mesnevi Özetleri

Mesnevi özetleri 0

Mesnevi Özeti: Süheyl ü Nevbahâr, Mes’ûd Bin Ahmed,

Süheyl ü Nevbahâr (Mes’ûd Bin Ahmed), 14. Yüzyıl Yemen’de Bahr adında ulu’ bir padişah vardır. Sarayında pek çok hanımları, câriyeleri ve kadınları olan bu padişahın bir türlü oğlu olmamaktadır. Tahtım kime bırakacağı endişesiyle üzülen padişah derdine çâre ümidiyle hâzinelerini saçar....

0

Mesnevi Özeti: Mantıkut Tayr, Gülşehri

Gülşehrî’nin Mistik Yolculuğu: Mantıku’t-Tayr Orta Çağ İslam edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Gülşehrî’nin “Mantıku’t-Tayr” (Gülşennâme) mesnevisi, derin tasavvufi öğretileri ve ahlaki dersleri içinde barındıran muazzam bir eserdir. 14. yüzyılda tamamlanan bu şaheser, Attar’ın aynı adlı eserinin serbest ve ilaveli bir...

Mesnevi özetleri 0

Mesnevi Özeti: İskendername

Bu yazıda Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi olan Ahmedi’nin İskendernamesi’ni tanıtacağım. Eserin yazarı, kaynakları, içeriği, dil ve üslup özellikleri ve etkisi hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca eserin İslam edebiyatındaki önemini ve güncelliğini de değerlendireceğim.

Mesnevi özetleri 0

Hurşid-name Mesnevisinin Özeti, Şeyhoğlu Mustafa

Bu yazıda sizlerle Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşidname isimli Mesnevisinini özetini paylaşacağız. Hurşîd-nâme (Şeyhoğlu Mustafa), 14. Yüzyıl’da yaşamış divan şairidir. Doğum yeri belli değildir. Sehi Beğ ve onu kaynak gösteren yazarlar, Şeyhoğlu’nu 1493’te hayatta olduğu bilinen Şeyhî’nin yeğeni Cemâlî ile karıştırmışlardır. Bu...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com