Etiket: Divan Şiiri

0

Gazel Tahlili, Ey felek dâyim beni sen nâ-murâd itmek neden

Bu yazıda Adli mahlasını kullanan Sultan II. Bayezıd’ın Ey felek dâyim beni sen nâ-murâd itmek neden ile başlayan gazelini tahlil edeceğiz.

Adli’nin bu eseri, felek ile insan arasındaki acımasız mücadeleyi anlatıyor. Şiirde, feleğin insanı nasıl nâ-murâd bıraktığı, onu gamlandırdığı ve ağyârı (yabancıları) şâd ettiği sorgulanıyor. Şair, her gün feleğin elinden cevr eyleyerek ona neden adaletsiz davrandığını, kâfir bir düşmana adil davranışlar göstermesini neden tercih ettiğini de sorguluyor.

0

İştikak nedir? Söz sanatları

İştikak, aynı kökten türemiş iki veya daha fazla sözcüğün aynı ibare içinde bulunmasına denir. Bir metinde “ilm” kökünden türemiş “âlim”, “ma lûm’’, “talîm” gibi aynı kökün türev(=müştak)leri olan sözcüklerin bir arada kullanılması bu sanatı oluşturur. Burada sözü edilen metin, bir...

0

Aşiyân-i mürg-i dil, zülf-i perişânundadur, şiir tahlili

Bu yazıda Fuzuli’nin aşiyan-ı murgu dil zülfi perişanındadır diye bilinen Fuzuli divanından 85 numaralı gazelin tahlilini paylaşacağız. Önce vezni bulalım. Vezin: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün. Önceki yazıda aşiyan-ı murgu dil züfil perişanındadır gazelinin Osmanlıca metnini günümüz Türkçesine çevirmiştik. Aşiyân-i mürg-i...

1

yağdıkça karlar, incittiğince bizi kış, Zati Gazel Tahlili

Merhabalar, Zati Divanından 580’inci gazelin tahlilini bu yazıda sizlerle paylaşacağız. Bu yazıda Ozan Ufuk Aydemir‘in Zati Divanı Gazel Şerhi isimli bitirme tezinden aynen alıntı yapıyorum. Kendisine tezinden şerhler paylaşmama izin verdiği için teşekkür ediyorum. Tahlil’i paylaşmadan önce Zati divanını tam...

0

Hayreti’nin sikem redifli miri malı gazeli

Bu yazıda Hayreti’nin sikem redifli gazelinini diğer adıyla Miri Malı adlı gazelini paylaşmak istiyorum. Gazeli önce günümüz Türkçesine çevireceğiz sonra da şairi anlamaya çalışacağız. Yani tahlil edeceğiz. Gazel bir çok yerde sikeyim şeklinde çevirilse de veznine baktığımızda sikeyim değil sikem...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com