Yazar: dorduncutekilsahis

0

Mirza Elekber Sabir Hophopname PDF Osmanlıca

Mirza Elekber Sabir, Azerbaycan edebiyatının en önde gelen şairlerinden biridir. 1862 yılında Şamaxı’da doğan Sabir, hayatının büyük bir kısmını Bakü’de geçirdi. O dönemde Azerbaycan edebiyatında Batı tarzı şiirlerin popülerliği artarken, Sabir geleneksel Azerbaycan edebiyatına bağlı kalarak eserler verdi. Şiirlerinde sık...

0

Abbas Hilmi kimdir

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H. 1291) senesinde İskenderiye’de doğdu. Babası Hidiv Tevfik Pasa’dır. Abbas Hilmi Paşa hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirdi. Hidivliği 1892’den 1914 yılına kadar sürdü, İngilizlerle işbirliği yapmadığı için hi-divlikten düşürüldü;...

0

Ahmet Cevdet Paşa kimdir?

Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devletinde on dokuzuncu yüzyılda yetişen büyük devlet ve bilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Dedesinin yardımı ile 1839 yılında İstanbul’a geldi. Medrese eğitimine başladı. Bu arada, matematik, astronomi, tarih...

0

İlk Medeniyetler ve Eski Mısır Uygarlığı

 Yapılan arkeolojik çalışmalar, ilk medeniyetlerin milâttan dört bin yıl kadar önce, Nil, Dic-le-Fırat, İndüs bölgelerinde ve daha o zaman oldukça gelişmiş bir şekilde belirdiği sonucunu göstermektedir. Bu medeniyetler, ziraatı, şehirde yaşamayı, ticareti, deniz yollarından faydalanmayı ve yazıyı biliyordu. Demek ki,...

0

Mısır Uygarlığı Yeni İmparatorluk Dönemi

YENİ İMPARATORLUK DÖNEMİ (M.Ö. 1580-1085) Birliğin sürebilmesi için bütün Mısır kuruluşlarında ve genel siyasetinde tam reform gerekiyordu. On sekizinci sülale kendini bu işe adadı. Denilebilir ki yeni imparatorluk dönemindeki Mısır (1580-1085), on sekizinci sülalenin ve özellikle ülkenin iç ve dış...

0

Cumhuriyetin İlanı ve İlk Vekiller

 4 Ağustos’ta Rauf Bey, İnönü ile olan anlaşmazlıklarından dolayı başbakanlıktan istifa etti. 11 Ağustos 1923’de İnönü Lozan’dan dönmüş, Meclis ikinci dönem çalışmalarına başlamıştı. İki gün sonra Mustafa Kemal tekrar TBMM başkanlığına seçildi. Mebuslar, “Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti” adayları...

1

Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923’de İsviçre, Lozan’da Beau-Rivage Palace’da imzalandı. Antlaşma 1920’de imzalanmış olan Sevr Antlaşması’nı geçersiz kıldı ve yerini aldı. Bu antlaşma ile bugünkü Türkiye ve Yunanistan’ın sınırları belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden biri olan antlaşma, Türk tarihi açısından...

0

Ali Kuşçu Kimdir?

ALİ KUŞÇU (1403 -1474) XV. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1336 -1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1393 -1449) doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda,...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com