Aylık Arşiv: Haziran 2019

Zevrak’la Ebru – Halid Ziya Uşaklıgil 0

Zevrak’la Ebru – Halid Ziya Uşaklıgil

Bir makalede kıymetdâr [kıymetli] bir kalemden şu sözler çıkıyordu: “Bir eserin, hayatımızın filan veya felan zamanında okunmuş olması ne kadar mühimdir!” Bence bu kaideyi hayatımızın bütün vukuatına [olaylarına] tatbik etmek [uygulamak] icap eder. İşte...

Orduy-ı hümayun nedir? 0

Orduy-ı hümayun nedir?

1-Osmanlı Devrinde Türkiye imparatorluk kara kuvvetleri. 2-Tanzimat’tan sonra kara kuvvetleri “ordu” denen en büyük birimlere (7 Ordu’ya) ayrıldığı zaman, bu orduların her biri: I. Orduy-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul, II. Orduy-ı Hümâyûn’un Edime, III. Orduy-ı...

Nutuk 1-2-3 Ciltleri PDF indir 0

Nutuk 1-2-3 Ciltleri PDF indir

Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 ekim 192 7 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayında 36,5 saat devam etmek suretiyle altı günde söylediği bu tarihî nutkun, vesikaları ile birlikte Türk Devrim Tarihi için birinci elden...

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler 0

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673’te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu. Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren Ahmed Han, iyi...

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler 0

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı sultanlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısı. Sultan İkinci Ah-med 25 Şubat 1643 günü İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Terbiyesi ve eğitimi ile annesi meşgul oldu. Arapça...

Yunan – Pers Savaşı 0

Yunan – Pers Savaşı

Koloni devleti olarak kurulmuş Bodrum, Milas gibi büyük merkezlere sahip olan iyonya diğer devletlere karşı gücünü ve bağımsızlığını koruyacak durumda değildi. Bu nedenle İyonya MÖ 6. yüzyılda Pers imparatorluğunun egemenliği altına girdi. Bu kaos...

Ağnam vergisi nedir? 0

Ağnam vergisi nedir?

Arapça “ğanem” kelimesinin çoğulu olan “ağnam”, koyun, koyunlar anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde Adet-i ağnam diye de adlandırılan bu vergi türü hayvanlardan alınan bir vergidir. “Resm-i ğanem”, “resm-i mera” ve “koyun resmi” gibi isimler de...

Bir Tren Yolculuğu – (Öykü) Ahmet Hamdi Tanpınar 0

Bir Tren Yolculuğu – (Öykü) Ahmet Hamdi Tanpınar

Hava yağmurluydu. Tren ara sıra şiddetli sağanakların arasından geçiyor, pencere camları vagonların üstü, yanları dakikalarca kamçılanıyor, bazan su serpintilerinin içeriye girdiği bile oluyordu. Sonra bu şiddet duruyor, gök biraz yukarıya çekiliyor, yüksekte açık mavi,...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com