Osmanlıca, Anadolu Hisarında Mezarlık Şiiri, Nabizade Nazım

 Merhabalar sevgili Osmanlıca metin okurları. Bu yazıda sizlerle Nabizade Nazım'ın Anadolu Hisarında Mezarlık isimli şiirini okuyacağız. Metnin Osmanlıcasını aşağıda görsel olarak bulacaksınız. Ayrıca yazının sonunda günümüz Türkçesiyle okunuşunu da bulacaksınız. İyi okumalar.Fe'ilâtün/Mefâ'ilün/Fe'ilün

Anadolu Hisarı’nda Mezarlık

Bu sükût-ı beliğ-ı hüzn-i fasih,
Hutbe-i bî-makal-i ruhânî,
San’at-ı kudret-i eder tavzih!
Bu ne ulvi cihân-ı nurânı
Ne neşât ü safâ-yı vicdânî!

Bu ne vahşet içinde ünsiyyet
Bu ne zulmet içinde nûr-ı bekâ!
Bu fezâ-yı semâda bin hayret
Nice bin âfitab-ı fikr-ârâ
Yağdırır nur hey’etinde safâ!

Taş değil gördüğüm o seng-i harab
Şair-i mu’ciz-i taîattır.
Ne belîgane eylemekte hitab
Sanki bir nüsha-ı tasahattir
Mütehaccir misal-i ibrettir!

Her giyah-ı zemîni başka zebân
Her avuç hâki bir diğer âlem
Her varak bin kitab ile yeksân.
Bu füyûzatı fikr edip her dem
Mütehayyir mi kalmasın âdem!

Burada münzevi sükûn-u edeb
Burada câ-nişin demek azamet.
Zâhir olmuş kemal-i kudret-i Rab.
Sanki bir kâinat-ı pür-hayret
Berk urur her taraftan hürriyet.

Uğradıkça sabâ bu firdevse.
Geçemez der-akab safâsından.
Başlayıp her şükûfeyi lemse
Bir tarâvet alır temasından
Hisse akmak diler hevâsından.

Ne kadar nazlı nazlı gitmededir
Hele bir atf-ı dikkat et dereye
O da ilân-ı hayret etmededir.
Sanki meftun gibi bu makbereye
Göksu hasret çeker bu meşcereye!

Servler ihtizâz ettikçe
Name-i dil-firib olur peydâ
Ebediyyet içinde gittikçe
Kaybolur mevc-zen olup o sedâ
O ne kudsî hevâ ne tatlı nevâ! (Nâbizâde Nâzım )

Başka Osmanlıca Metinlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yazılarıma yorum yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler. Daha fazlası için bizi motive ediyor.

Daha yeni Daha eski