Osmanlıca, Dede Korkut Hikayeleri, Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Günümüz Türkçesine çeviriyazılı/transkripsiyonlu


Merhabalar bu yazıda Dede Korkut Hikayelerinden, Dirse Han Oğlu Boğaç Han'ın hikayesini Osmanlıca metin olarak sizlerle paylaşacağız. Yazının devamında da yine Dirse Han Oğlu Boğaç Han öyküsünün transkipsiyonlu, günümüz Türkçesine çevirisini bulacaksınız. Ama öncesinde Dirse Han Oğlu Boğaç Han hakkında kısaca bilgi vermek isterim.

Bayındır Han'ın sohbetine giden Dirse Han'ın Kara Otağa oturtulması ile Dirse Han'ın karşılanması sırasındaki duygu ve düşünceleri ile oğlu Boğaç Han'ın kahramanlıklarını anlatan Dede Korkut hikâyesidır. Dresten nüshasında giriş bölümünden sonraki ilk hikayedir. Sitemiz bendelimiyim.com üzerinde paylaşacak olduğumuz hikayeleri de dresten nüshasına göre sıralanmış olarak paylaşacağız.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyunı Beyan İder

Çevirisi:

Sayfa -1

Hanum hey, Bir gün kamgan Oğlu Han Bayındır yerinden turmışdı. Şami günlügi yer yüzine dikdürmişidi. Ala şayvanı gök yüzine esenmişidi. Bin yerde ipek halıcası dönenmişidi. Hanlar hanı Han Bayındır yılda bir kerre toy edüp Oğuz beglerin konularıdı. Gene toy edüp atdan yagır deveden buğra koyundan koç kırdurmışıdı. Bir yere ağ otağ bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmışıdı. Kimün ki oğlı kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşen, kara koyun yahnısından önine getürün. Yerise yesün yemezise tursun getsün demişidi. Oğlı olanı aağ otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun. Oğlı kızı olmayanı Allah teala kargayupdur, biz dahı kargaruz, bellü bilsün demiş idi. Oğuz begleri bir birin gelüp yığnak.

Sayfa -2

devam edecek.

olmağa başladı. Meğer Dirse Hân derleridi bir begüıj oğh kızı yoğıdı. Şoylanuş, görelüm hânum ne şoylamış:
Şalkum şalkum tarj yelleri esdüginde, şakallu bozac turgay sayradukda, bedevi atlar issini görüp ‘okradukda, sakalı uzun tat eri barjladukda, aklı karah seçilen çağda,
kalın Oğuzurj gelini kızı bezenen çağda,
gögsi gözel kaba tağlara gün değende, beg yiğitler cilasunlar birbirine kuyulan çağda ala şabâh Dirse Hân kalkubanı yerinden örü turup, kırk yiğidin boyına alup Bayındır Hânın sohbetine gelüridi. Bayındır Hânun yiğitleri, Dirse Hânı karşuladılar; getürüp kara otağa kondurdtlar, kara keçe altma döşediler, kara koyun yahnısından önine getürdiler. Bayındır Hândan buyruk böyledür hânum! dediler. Dirse Hân
eydür: Bayındır Hân benüm ne eksüklügüm gördi? Kılıcumdan mı gördi, şoframdan mı gördi? benden alcak gişileri ağ otağa, kızıl

Sayfa-3

devam edecek

(Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olan bu metni Osmanlıca kategorisine eklemek zorunda kaldım aramalarda kolay çıksın diye aslında doğru bir kategori değildir. Osmanlı dönemine ait değildir. Dede Korkut Hikayeleri Osmanlıca değildir. Oğuz Türkçesi'nin bir lehçesi olan Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır. bendelimiyim.com okurları rahatça bulabilsin diye bu şekilde yazdım. )

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler. Daha fazlası için bizi motive ediyor.

Daha yeni Daha eski