Osmanlıca, Islahat Fermanı Hakkında Ahmet Cevdet Paşa


Bu yazıda sizlerle Ahmet Cevdet Paşa'nın Islahat Fermanı hakkında yazısını Osmanlıca metin olarak paylaşacağız. İyi okumalar.

3 Kasım 1839’da ilân edilen ve bütün Osmanlı tebaasının kanun önünde eşit sayıldığını, herkesin can, mal ve namus dokunulmazlığının devletin güvencesi altında olduğunu açıklayan Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nu yeterli bulmayan Batılı devletlerin, Osmanlı tebaası müslümanlarla gayri müslimler arasında bazı siyasî ve hukukî farklılıkların bulunduğunu ileri sürerek daha köklü reformlar yapılmasını istemeleri sonucunda hazırlanan ferman olup Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir.

https://app.box.com/s/daiwx6v9k7q39h75gw3bkuoyjoiifdoh

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler. Daha fazlası için bizi motive ediyor.

Daha yeni Daha eski