Orduy-ı hümayun nedir?

1-Osmanlı Devrinde Türkiye imparatorluk kara kuvvetleri. 2-Tanzimat’tan sonra kara kuvvetleri “ordu” denen en büyük birimlere (7 Ordu’ya) ayrıldığı zaman, bu orduların her biri: I. Orduy-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul, II. Orduy-ı Hümâyûn’un Edime, III. Orduy-ı Hümâyûn’un Selanik, IV. Orduy-ı Hümâyûn’un Erzincan, V. Orduy-ı Hümâyûn’un Şam, VI. Orduy-ı Hümâyûn’un Bağdâd, VII. Orduy-ı Hümâyûn’un San’â (Yemen) idi. Orduy-ı hümâyûnlar, en az 2 kolorduy-ı hümâyûn’a, kolordular da “fırka” denen tümenlere ayrılırdı. “(Türk) İmparatorluk Ordusu” demektir, “hümâyûn”, sâdece pâdişâhın şahsını gösteren bir sıfattır, pâdişâhtan başka kimse ve hiç bir şey hakkında sıfat yapılmazdı.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com