İnebahtı Deniz Savaşı, Muhaberesi hakkında bilgiler

Osmanlı donanması ile Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefik donanmalannın İnebahtı (Leponta) denilen yerdeki savaşı.
Yunanistan’da, Korinthos Körfezi’ni (Korent) Yunan Denizi’ne bağlayan boğazın kuzey kıyısında İnebahtı kasabası vardır. Bu kasaba OsmanlIlara karşı direnişi ile civarında yapılan deniz savaşından ün kazanmıştır. Fatih, Ege ve Akdeniz için önemli bir üs olan İnebahtı’yı Venediklilerin elinden almak için bir sefer düzenledi. Bu 1. seferdir. Hadım Süleyman Paşa komutasındaki kırk bin kişilik bir ordu İnebahtı’yı kuşatmıştır (Mayıs 1476). Osmanlı Ordusu yanında getirdiği malzeme ile bakır toplar döktüler. Dökülen toplarla atılan gülleler kalenin surlannda gedikler açtı. İlk hücumda askerler surlara atıldılar. Fakat Osmanlı askerleri düşman tarafından püskürtüldü. Venedik deniz filosu İnebahtı’ya gelerek Süleyman Paşa’nın ordugâhını top ateşine tuttu. Durumu haber alan Fatih, kuşatmanın kaldırılmasını emretti. Osmanlı ordusu geri döndü (25 Temmuz 1476). İkinci sefer ilk Osmanlı kuşatmasında alınamayan İnebahtı Kalesi’nin alınması için II. Bayezid tarafından yapıldı/37 Mayıs 1499- 28 Ağustos 1499). Kaleyi kuşatma görevi Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa’ya verildi. Davud Paşa yönetiminde 300 gemi Mora sulanna hareket etti (Haziran 1499). Osmanlı donanması Barak Adası yakınlarında Venedik donanmasıyla karşılaştı. Yapılan savaşı Osmanlı donanması kazandı. Kaledekiler bir huruç hareketine giriştilerse de başarılı olamadılar. Sonuç alamayacağını anlayan kale komutanı İnebahtı’yı OsmanlIlara teslim etti (28 Ağustos 1499).
inebahtı Deniz Savaşı Avrupa dünyasının Akdeniz’de OsmanlI egemenliğini kırmak için yaptığı deniz saldırısıdır. Bu saldırı Korent Körfezi’nin batısındaki Patras Körfezi’nin ağzında yapılmıştır (7 Ekim 1571). Kıbrıs Adası’nın OsmanlIlar tarafından fethedilmesi AvrupalIlar üzerinde büyük tepkilere yol açmıştı. Bunu gerekçe gösteren Papa, İspanya Kralı ve Venedik Dukası’nı, OsmanlIlara karşı birleştirdi. Ayrıca bu birleşmeyi bir antlaşma ile de onayladılar.
(15 Mayıs 1571). Bu antlaşmayı haber alan OsmanlIlar, Avrupa karşısına güçlü bir donanma ile çıkmaya karar verdiler. Haçlı donanmasının durdurulması görevi Pertev Paşa’ya verildi. Osmanlı Donanması’nda bir vezir, dört paşa ve on beş beylerbeyi görev aldı. Ayrıca Uluç Ali Paşa, Salih Paşazade Mehmed Bey gibi ünlü Türk denizcileri de donanmada idiler. İki donanma arasında denizcilik tarihinin en büyük deniz savaşlanndan biri başladı. Türk donanması büyük bir bozguna uğradı. 140 gemi yok oldu. 20.000 asker de şehit edildi. Ölenler arasında Müezzinzade Ali Paşa ile birlikte birçok komutan ve beylerbeyi de vardı. Yalnız Uluç Ali Paşa’nın komuta ettiği donanmanın sağ cenahı başarılı oldu. 42 gemiden oluşan bu cenah gemileri. Haçlı donanmasının sağ cenahını bozarak savaş alanından ayrıldılar. Uluç Ali Paşa bu başarısından dolayı Kaptan-ı deryalığa getirildi.
Bu yazı daha önce tarih ırmağı
Aşağıda TRT AVAZ Tarafından Hazırlanmış İnebahtı Deniz Savaşı ile ilgili belgesel tadında kısa bir video mevcut bunu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com