Etiket: Osmanlı Tarihi

Fatih Sultan Mehmet – II.Mehmet hakkında bilgiler. 0

Fatih Sultan Mehmet – II.Mehmet hakkında bilgiler.

(Fatih Sultan Mehmed) Osmanlı padişahlarının yedincisi. İstanbul’un fatihi olup, İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (H. 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğullan ailesinden Hadice Alime Hüma Hatundur. Küçük yaşta eğitimine ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmed...

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir? 0

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir?

On yedinci asır Osmanlı sadrazamı. Arnavutluk’un Mat kasabasında doğdu. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da tahsilini tamamladıktan sonra sipâhi olarak Beylerbeyi Musa Paşayla Mısır’a gitti. 1648’de Diyarbakır, 1649’da vezir rütbesiyle Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi. 1651’de azledildiyse de bir süre sonra Yanya...

Ahmet Muhtar Paşa, 93 Harbinin doğu cephesi kumandanı ve Osmanlı sadrazamı. 0

Ahmet Muhtar Paşa, 93 Harbinin doğu cephesi kumandanı ve Osmanlı sadrazamı.

1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Ayan Meclisi üyeliğine getirildi. Bu görevindeki ilk icraatı Mebuslar Meclisi toplantısında Sultan Abdülhamid Hanın hal’ edilmesini teklif etmek oldu. Nitekim bu teklifin neticesinde Sultan tahtından indirildi. 1911’de Ayan Meclisi reisliğine tayin olan Ah-med Muhtar Paşa, 22 Temmuz...

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir? 0

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir?

Osmanlı Devleti askeri teşkilatında Akıncılar sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncıların vazifeleri, akın yapmakla kalmayıp, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi toplamak gibi istihbarat görevini de yerine...

Akşemseddin kimdir? 0

Akşemseddin kimdir?

Osmanlılar zamanında yetişen evliya ve İstanbul’un manevi fatihi. İsmi, Mu-hammed bin Hamza’dır. 1390 senesinde Şam’da doğdu. 1460’da Bolu’nun Göynük ilçesinde vefat etti. Küçük yaşta eğitimine başlayan Ak-şemseddin yedi yaşında babası ile Anadolu’ya gelip, o tarihte Amasya’ya bağlı olan Kavak nahiyesine...

0

Tuğra nedir? Osmanlı Tuğraları nasıl okunur?

Bu yazıda Osmanlı padişahlarının tuğralarının nasıl okunduğunu anlatmaya çalışacağız. Tuğra nedir? Ne amaçla kullanılmıştır? Tuğracı kimdir? Osmanlıca ve selçuklu devletlerinde tuğrayı kimler kullandı sorularına cevap arayacağız. Hükümdarın ismi tuğranın en altına yazılır ve bu ismin son harfinin az yukarısından başlayarak...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com