Paragraf Soruları Nasıl Çözülmeli

Paragraf sorularında seçenekleri oluşturan cümleler, dil bilgisi sorularına göre daha uzundur. Seçenekleri okuduktan sonra zihnimizde bu seçenek hakkında verdiğimiz yargıları diğer seçeneklere geçtiğimizde unutabiliriz. Bu da zamanın çok önemli olduğu bir sınavda zaman kaybetmemize neden olur.

🔏İdeal bir paragrafın ilk bölümü olan giriş bölümünde yazar, sonraki bölümde savunacağı, üzerinde duracağı, destekleyeceği fikri ortaya atar.

📸Bir yazının ilk cümlesi olacak cümlede bundan dolayı, çünkü, ama, ancak, şöyle ki, fakat, yalnız gibi, önceki bir cümlenin habercisi, bağlayıcı sözcükler bulunmamalıdır. Giriş cümlesi, dil ve düşünce yönünden, kendinden sonra gelen cümlelerle bağlantılıdır.

♻️Paragraf sorularının konulara göre dağılımında paragrafın yapısına, ana fikre nazaran pek az soru düşmektedir. Ama ana fikir, yardımcı fikir, anlatım teknikleri gibi çoğunluğu oluşturan soruların çözümünde, paragrafın yapı bilgisinin büyük önemi vardır. Onun için izlenecek en iyi yol, paragraf konularını bir bütün olarak ele almaktır. Özetle, paragraf konuları birbirini destekler özelliktedir.

💙Paragraf genelden özele giden bir düşünce zincirine dayalı ise giriş cümlesi konuyla birlikte ana düşünceyi de yansıtır. Bu durumda genel bir yargı niteliği taşır Dikkat edilirse giriş cümleleri, kendilerinden önce başka cümlelere gerek duymadan bir paragraf başlatabilirler. Çünkü bu cümlelerde, sonraki cümlelerde ispatlanması gereken birer yargı vardır. Bağlayıcı öge yoktur. Demek ki bu cümleler bir yazının ilk cümlesi olabilir.

♥️Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz. Soru kendine ait bir tanım dünyası oluşturur. Önceki bilgilerinizi bir kenara bıkarın. Sadece sorunun savunduğu fikri özümseyin. Yazarla aynı fikirde olun. Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür.

📣Acele ve hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz bir İfadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize neden olur.

🟢Paragraf sorularının çözümüne mutlaka soruyu okuyarak başlayın. İşe doğrudan paragraf okunarak başlanırsa paragrafta ne arandığı, paragrafın niçin okunduğu bilinmediğinden, paragraf, boş yere okunmuş olur. Bu durumda paragrafı iki defa okumak zorunda kalırız ki bu da bizim için büyük zaman kaybı olur.

✅Paragraf sorularında ”soru kökü” çok dikkatli okunmalıdır “…değildir değinilmemiştir, vurgulanmamaktadır. …çıkarılamaz” tarzındaki soruları ”… değinilmiştir, .. vurgulanmaktadır. …çıkarılır” diye okursak soruları yanlış cevaplarız.

💭 Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır. Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik ne fazla düşünmelisiniz.

💯Paragraf sorularında işlenen konularda kesinlikle kendimize ait yorum yapılmaz. Sınavlarda çıkan tüm sorularda olduğu gibi paragraf sorularında da kesinlikle sorudan bağımsız yorum yapılmaması gerekmektedir.

📖 Paragraf soruları uzun göründüğünden için birçok öğrenci zaman kaybetmemek için paragraf sorularını çözmeden geçer. Oysa sınavlarda her bir soruya çok fazla ihtiyacımız vardır. Paragraf dışındaki kısa sorulardan zaman tasarrufu yapabilir, paragraf sorularında ise sorudan başlayarak paragraf sorularını yeterli zamanda rahatlıkla çözebiliriz. Paragraf sorularının büyük çoğunluğunun uzun metinler olmasına rağmen çok basit sorular olduğunu göreceksiniz.

🦁Paragrafta anlatılan şeyler mutlaka paragrafın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Paragrafta inanmadığımız ve bize göre doğru olmayan şeyler anlatılsa bile sorular mutlaka “parçaya göre” cevaplandı almalıdır. Bu yüzden paragraf sorularında kesinlikle paragrafın dışına çıkılmamalıdır.

✏️Paragraf soruları diğer sorulardan daha kolaydır. Çünkü paragraf sorularının hem cevabı paragrafın bütünlüğü içindedir hem de bu sorularda gramer ya da edebiyat bilgisine gerek yoktur. Okuma alışkanlığı olan, az çok kitap okuyan öğrenciler bu soruları çok rahat çözer.

😍Sorulanı göz önünde tutarak metni okuyunuz. Önemli gördüğünüz anahtar sözcüklerin altını çiziniz. Paragraflar bir çırpıda, geri dönüş yapmadan mümkün olduğu kadar hızlı okunmalıdır. Paragrafları dudağımızla değil, gözlerimizle okumalıyız. Yapılan araştırmalar gözün okuma hızının, zihnin düşünme ve anlama hızına dudağınkinden daha yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır.

🤡Paragraf sorularındaki metinlerde anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız ya da duyup okuyup sık kullanmadığımız bazı özel kelime ve kavramlar karşımıza çıkabilir. Bu kelime ve kavramların bilinmesi metni daha iyi anlamamızı sağlar. Kitabımızın son bölümündeki kavramlar sözlüğünü birkaç kez okumanız faydalı olacaktır.

🎃Paragraf sorularında başarılı olmanız İçin geçmiş yılların sınav sorularını titizlikle, sabırla, dikkatle çözmenizi tavsiye ederiz. Düzenli olarak yapacağınız günlük paragraf çözme egzersizleri anlama, yorumlama ve karşılaştırma yeteneğinizi geliştirecek ve tüm sözel (tarih, coğrafya, felsefe) sorularında fayda sağlayacaktır.
Her paragrafta bir düşünce savunulur. Paragrafın bir bütün oluşturabilmesi için cümlelerin de yapı ve anlam yönüyle bütünlük oluşturması gerekir. Paragraftaki düşünceler, hem kendi aralarında birbirine bağlı hem de ana düşünceye bağlıdır.

👁️Paragrafta anlatılanlar karşısında nesnel olmalıyız. Bu tür sorularda paragraftaki düşünceye katılıp katılmadığımız ya da o konuda ne düşündüğümüz sorulmaz. Paragraf yazarının söylediklerini anlamamız yeter.

Paragrafta Ana Düşünce

✍️Yazarken veya konuşurken karşımızdakine bir şeyler aktarmak isteriz. İster bir olay aktaralım isterse bir konudaki düşüncemizi aktaralım, bunların hepsini bir amaç için ortaya koyarız. Bu amaca, aktarılmak istenilen bu mesaja “ana düşünce” denir.

🎧 Ana düşünce, paragrafta savunulan, kabul ettirilmek istenen düşüncedir. Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır. Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir. Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Bazen belli bir cümleyle verilmez, paragrafın bütününe sindirilir.

🏀 Paragrafın ana düşüncesini bulabilmek için kendimize “Yazar bu parçayı hangi amaçla yazdı?”, “Bize ne demek istedi?” gibi soruları sorabiliriz.

🤖Paragrafta “böylece, buna göre, ama, fakat, oysa, önemli olan” gibi ifadeler ana düşünceyi ortaya çıkarmaya yöneliktir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com