Osmanlıca Terane-i Garam, Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin’in “Terane-i Garam” isimli eseri, Türk edebiyatının değerli şairlerinden birinin romantik ve duygusal dünyasını yansıtan önemli bir yapıttır. Cenap Şahabettin, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin etkileyici şairlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri Türk edebiyatının zengin mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yazımızda, “Terane-i Garam”ın Osmanlıca orijinal metni ile birlikte günümüz Türkçesi’nde nasıl ifade edildiğini keşfedeceğiz. Şairin eserlerini ve duygusal anlatımını anlamak için bu yazıyı okumaya devam edin.

Cenap Şahabettin’in şiirlerinin güzelliği ve anlam derinliği, onun edebiyatımızdaki kalıcı etkisini yansıtır. Şimdi, “Terane-i Garam”ın Osmanlıca metninden çevrilen ve modern Türkçe’ye uyarlanmış halini birlikte inceleyerek, bu büyük şairin duygu dolu dünyasına bir adım daha yaklaşalım. Şairin eserlerini ve duygusal anlatımını anlamak için bu yazıyı okumaya devam edin.

Terane-i Garam – Cenap Şahabettin

Günümüz Türkçesiyle

TERANE-İ GARÂM

Tarz-ı Kadim –

Hem his olarak çarpması bir an iki kalbin
Arzın budur ancak bize va’âdettiği lezzet!
Yekdiğerine her iki dil a’bd ü asîri
Sultân u pür sitâre olur: İşte saâdet!
Sevmek! O bir âvizesidir meclis-i ömrün…
Mâtem ki âlemde o bir hande-i fetret!
Yâldızlamış ikrâh-ı harâbat-ı cihânı
Ümîd ile, bûseyle, nevâzişle tabiat!
Tazyîk ederek bir deheni bir dehen eyler
Esvât ona ziy hem âhının hakikât!
Sevmek! Şeb-i ervâha doğan necm-i muzâat!
Doğmazsa o yıldız sararır cephe-i ismet
Bir damla mürekkebde bulur nükte sevenler
Bir nefhâ-yı neyden çıkarır lahn-ı meserret!
Sevmek! Bunun esmârıdır âsâr-ı terki
Tarih ile fen, felsefe, sanat, medeniyet!
Aşk olmasa mânâsı nedir fazl-ı bahârın
Aşk olmasa bi fâidedir nûr-ı melâhat!
Aşk olmazsa inmezdi yere şi’r ü terâne;
Sevmek! Bu hevesi olmasa doğmazdı dehâet
Bir diğerinin kalbini teshin edebilmek
Şartıyla tabiat veriyor kalbe harâret!
Yekdiğere hayrân yaşayan güzelliklere karşı
Birkaç senelik ömre kalır bir ebediyet!
Gerçi sevişenler de bu gamhânede ağlar
Lâkin dökülen gözyaşı ölmez gibi parlar

Cenab Şahabettin

Şiirin Çözümlenmesi:

Cenap Şahabettin’in “Terane-i Garâm” adlı şiiri, aşk, duygu ve tabiat temasını işleyen bir eserdir. Şiiri günümüz Türkçesiyle açıklamak için aşağıda her dizedeki ana fikirleri özetleyeceğim:

 1. İlk dizede, iki kalbin bir an için birbirine vurmasının dünyanın sunduğu en büyük lezzet olduğu vurgulanıyor. Bu birliktelik ve sevgi, insanlara büyük bir mutluluk verir.
 2. İkinci dizede, aşkın iki insanı birbirine bağladığı ve bu birlikteliğin sultanlık ve yıldızlarla dolu bir mutluluk olduğu ifade ediliyor.
 3. Üçüncü dizede, aşkın ömrün meclisindeki bir uyarı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bu aşkın dünya üzerindeki bir ara verme dönemi olan ölümün bir neşesi olduğu ifade ediliyor.
 4. Dördüncü dizede, aşkın dünyayı rengarenk ve umutla doldurduğu vurgulanıyor. Doğayla olan etkileşimi, öpücüklerle ve nazikliklerle ifade ediliyor.
 5. Beşinci dizede, aşkın insanları birbirine çektiği ve onları coşturduğu, aynı zamanda onları dert ve ah ile meşgul ettiği anlatılıyor. İki sevgili, birbirine olan ziyaretleri ve içten dilekleri ile ayrılmalarını zorlaştırır.
 6. Altıncı dizede, aşkın gerçek bir tutku olduğu, onun varlığının hemen hissedildiği, özellikle geceleri doğan aşkın bir yıldız gibi parlak olduğu ifade ediliyor.
 7. Yedinci dizede, aşkın bir damla mürekkep içindeki mizah anlayışını ortaya çıkardığı ve ney sesi gibi neşe getirdiği söyleniyor.
 8. Sekizinci dizede, aşkın felsefe, sanat, medeniyet ve tarih gibi insanın yaratıcı ve düşünsel yanlarını etkilediği ve anlamını artırdığı vurgulanıyor.
 9. Dokuzuncu dizede, aşk olmadan baharın güzelliğinin anlamsız olduğu ve aşkın lütuf ve zarafetin ışığının varlığını sürdürmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor.
 10. Onuncu dizede, şiir ve şarkının olmadığı dünyada aşkın da olmayacağı ve bu arzunun yaratıcısı olduğu ifade ediliyor.
 11. Onbirinci dizede, aşk olmadan deha olmayacağı ve aşkın yaratıcısı olduğu belirtiliyor.
 12. Onikinci dizede, doğanın sıcaklığını kalbinde hissetmek isteyenler için aşkın bir şart olduğu ifade ediliyor.
 13. Onüçüncü dizede, güzelliklere hayran kalan insanların birkaç yıl süren yaşamlarının aslında ebedi bir zaman gibi olduğu söyleniyor.
 14. Son dizede ise, aşkla birleşenlerin hüzün ve acılar içinde olabileceği, ancak dökülen gözyaşlarının parlayan yıldızlar gibi ölümsüz olduğu vurgulanıyor.

Cenap Şahabettin’in “Terane-i Garâm” adlı eseri, aşk ve insan duygularını yücelten bir romantik şiirdir.

Başka eserlerde görüşmek dileğiyle. Yorum yapmayı unutmayın yorumlarınız beni motive ediyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com