Osmanlıca, Yine ol mâh benim aldı karârım bu gece, Fuzuli

Fuzuli

Yine ol mâh benim aldı karârım bu gece
Çıkacakır feleğe nâle vü zârım bu gece
Şem’ veş mahrem-i bezm eyledi ol mâh beni
Yanacaktır yine hecr oduna varım bu gece
Hem visâli urar od cânıma hem hicrânı
Bir aceb şem’ ile düştü ser’ü kârım bu gece
Ne tütündür ki çıkar çehre dil-i zâre meger
Hecr dâğını urar lâle-‘izarım bu gece
Subha saldı bu gece şem kimi katlimi hecr
Ola kim subh gelince gele yârim bu gece
Pâre pâre ciğerim itlerine nezr olsun
Ol ser-i kûya eger düşse güzârım bu gece
Var idi subh visâline Fuzûlî ümmîd
Çıkmasa hasret ile cân-i figârım bu gece

Vezin:
Fê’ilâtün fê’ilâtün fê’ilâtün fê’ilün

Fuzuli

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com