29.ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Online Test Çöz

Bu yazıda sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ya da kısaca ÖABT Edebiyat Online Testi paylaşacağız. 20 sorudan oluşan bu online test tamamen ücretsizdir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi‘ne yönelik olarak hazırlanan bu online testte rasgele seçilmiş sorular bulunmaktadır. 20 soruluk kısa bir sınav sizler için hazırlandı. Otobüste yolda her yerde kısa tekrarlar yapabilmeniz için hazırlandı. Cep telefonlarınızdan da yine bu sayfaya ulaşarak bu öabt test ini çözebilirsiniz. Sınav sonunda yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz ve daha fazlası için motivasyon sağlamış olursunuz.

ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Online Test Çöz

Bu sınavda 20 soru vardır. Her soru 5 puan olarak değerlendirilir. Toplam alınabilecek puan 100 puandır.

Lütfen e-postanızı girin:

1. Toksan yedi buçuk derece tûl, otuz buçuk arzda
bâğı, bâğçesi vâfir, nevâhî ve karyeleri ma’mûr,
düz yerde Sogod, Semerkand garbisinde bir şehr-i
meşhur ve bender-i ma’mûrdur. Lügat-ı Mugân’da:
Mecma‘-ı ilm ma’nâsına ‘buhâr’ lafzından müştak
idüğü Habîbü’s-Siyer’de mestûrdur. Selefde ismi:
‘Mahles’ idi. Bir kimse köhendûzundan çıkup etrafa
baksa her tarafında göz erimi bir sebzezâr görür.
Gâyet latif yerdür. Cümle sahrâsı bir bisât-ı sebz
gibi döşenmişdür. Miyân-ı sebzezârda yer yer latif
kasrlar ve binalar vardur. Katı âlî vü bî-nazîr
yapılmışdur. Zikr olunan blnâlar bu yer buharlarının
maharetine delâlet ider.

Yukarıdaki metin Kâtip Çelebi’nin hangi eserinden
alınmış olabilir?

 
 
 
 
 

2. Şöhret Bey alafrangalık meraklısıdır. Madam Potiş adlı hafif meşrep bir kadınla bir gün daha fazla geçirebilmek için annesinin küpelerini çalar. Paralarla metresiyle yemek yemeye giderken modaya uygun olsun diye yanına aldıkları köpek onlara bin türlü bela getirir.
Bu parçada anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

3. Yahya Kemal’den “Dilin kapısını bize o açtı.” diye söz
ederken onun kendisi üzerindeki etkisini, şiirdeki
mükemmeliyet fikri ve dil güzelliğine bağlar. Gerek
roman, hikâye ve şiirleri gerekse makaleleri, denemeleri
ve edebiyat tarihi ufuk açıcı eserler olarak kalacaktır.
Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

4. “Göstergebilim” kavramı dilbilimin daha çok aşağıdaki alanlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 
 
 
 
 

5. Bosnalı Aleaddin Sabit Türk şiirine mizah duygusunu taşıyan ilk kişi olarak değerlendirilir. Eserlerinde Müstehcen ifadelere yer veren, atasözü deyim kullanmıştır. Çağdaşı Nabi etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Bosnalı Aleaddin Sabit’e ait değildir?

 
 
 
 
 

6. Şair, yapıtlarında; ölçü ve uyağa karşı çıkarak ezilen, horlanan küçük insanın dünyasını, beğenilerini yansıtmayı amaçlamıştır. Ortalama insanın duyguları, düşünceleri, sokaktaki adamın davranışları çoğu kez abartılarak bütün süslerden arınmış bir dille yansıtılmıştır. Tıpkı Güzel Havalar şiirinde olduğu gibi
Yapıtlarının belirgin özellikleri parçada açıklanan şair aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Wiedemann’ın Ural-Altay dillerinin ortak özellikleri olarak ortaya koyduğu hususlardan biri değildir?

 
 
 
 
 

8. Günümüzde bir çok gazete ek yayınlar vermektedir. Tanzimat döneminde çıkarılan ve ilk defa ek gazete veren aşağıdaki gazetelerden hangisidir?

 
 
 
 
 

9. Ahmet Kutsi Tecer’in keşfederek bizlere tanıttığı, Deyişler, Sazımdan Sesler adlı eserleriyle ünlü, Sivas Şarkışla doğumlu ozanımız aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

10. “Yılan kendi egrisin bilmes, tefi boynın eğri tir”
Bu savdaki ad tamlamasındaki tamlanan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

11.

  • Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor,
  • Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor,
  • Âşık Ruhsatî dediğin bilmiyor
  • Yazı belli değil, hat belli değil

Bu dörtlük aşağıdaki aşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine örnek olarak verilmiştir?

 
 
 
 
 

12. Konusu genellikle aşk ve insan sevgisi olan mâni gibi bir duyguyu ve düşünceyi özlü yönleriyle yiğitçe dile getiren, ezgileri yönüyle mâniden ayrılan, cinasın son derece önemli olduğu halk şiiri ve müziği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Köy gerçeklerine yönelen yazarlardan biri değildir?

 
 
 
 
 

14. Türk halkının karşısında oynanan ilk Türkçe telif olma özelliği taşıyan Ebuzziya Tevfik oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

15. Harezm Türkçesi eserlerinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi şimdiki zaman eki ile çekimlenmiştir?

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet öncesinde oluşturmuş oldukları destanlardan biri değildir?

 
 
 
 
 

17. Lokman hekim, bu otu bulabilmek için düşmüş
yollara… Gele gele günlerden bir gün Çukurova’ya
gelmiş. Başlamış Çukurova’yı ova, tepe demeden
karış karış dolaşmaya. Dağ, taş, ova, bayır; dolaşa
dolaşa bir ulu çınarın gölgesinde oturmuş. Yorgun,
bitkin, yarı uyur, yarı uyanık. Tam o sırada bir ses:

“Lokman, bunca zaman arayıp taraman bitsin. Ben
ölümün ilacıyım. Seninle konuşmaya geldim. Artık
insanlara ölüm yok. Beni kopar, ilaç yap!” diye fısıltı
halinde.

Bu parçanın anlatımında kullanılan hakim bakış
açısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

18. Alexandre Dumas Pere etkisinde yazılan edebiyatımızın ilk macera romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

19. 1950’lerden itibaren öykü türünde ürünler vermeye başlayan Demir Özlü, Bunaltı ve Soluma adlı kitaplarındaki öykülerini, modern yaşamda anlam arayışının boşunalığını vurgulayan —- adlı bir Avrupa felsefe akımı temelinde inşa etmiştir. Özlü’nün yapıtlarında bireyleşme, seçim ve özgürlük gibi sorunlar ekseninde ele alınan konular yazarın şiirsel üslubuyla da bütünleşir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
 

20. Her nere gidersen eyle talanı,
öyle yap ki ağlatasın güleni,
Bir saatte söyle yüz bin yalanı,
El, bir doğru söz söylerse inanma.
Bu dörtlükteki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 
bir gün kaç saattir (rakamla)

Daha fazla Online test için lütfen yorum yapın.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Cevaplar

  1. Ayşe Nur DUTAR dedi ki:

    Çok iyi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com