Toplumcu Gerçekçilik Nedir?

yapısöküm
yapısöküm

Toplumcu Gerçekçilik, edebiyatta genellikle 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir akımdır. Bu akım, toplumun sosyal sorunlarını, ekonomik eşitsizlikleri ve sınıf mücadelelerini vurgular. Yazarlar, eserlerinde genellikle gerçekçi bir üslup kullanarak toplumdaki sorunlara eleştirel bir bakış sunarlar.

Türk edebiyatında Toplumcu Gerçekçi akımının öne çıkan temsilcileri şunlardır:

 1. Yaşar Kemal: Türk edebiyatının en önemli toplumcu gerçekçi yazarlarından biridir. “İnce Mehmed” ve “İnce Mehmed II” gibi eserleriyle tanınır.
 2. Kemal Tahir: Eserlerinde genellikle sosyal ve tarihi konuları işler. “Esir Şehrin İnsanları” ve “Yorgun Savaşçı” gibi eserleri önemlidir.
 3. Fakir Baykurt: Türk köy yaşamını ve köylülerin sorunlarını ele alan eserleriyle tanınır. “İnce Mehmed” serisi ve “Yılkı Atı” önemli eserlerindendir.

Toplumcu Gerçekçi yazarlar genellikle aşağıdaki temaları işlerler:

 • Sınıf Mücadelesi: Toplumun farklı sınıfları arasındaki çatışmalara odaklanır.
 • Köylü Yaşamı: Köy yaşamındaki sıkıntıları ve köylülerin günlük yaşamını ele alır.
 • İşçi Sınıfı: Fabrika çalışanlarının yaşam koşullarını ve mücadelelerini işler.
 • Sosyal Adaletsizlik: Toplum içindeki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri eleştirir.

Toplumcu Gerçekçilik felsefesi, toplumun temel sorunlarını anlamak ve değiştirmek için edebiyatın bir araç olarak kullanılmasını savunur. Bu akım, gerçeğin objektif bir şekilde sunulmasını ve toplumun daha iyi bir hale gelmesi için mücadele edilmesini amaçlar.

Günümüzde, Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi akımın etkisi azalmış olsa da, hala bu geleneği devam ettiren yazarlar bulunabilir. Ancak, edebiyatın genel yapısının değişmesi ve farklı akımların ortaya çıkmasıyla birlikte, toplumcu gerçekçi yazar sayısında belirgin bir azalma yaşanmış olabilir. Her yazarın eserleri, bir dönemin ruhunu ve o dönemdeki toplumsal meseleleri yansıtarak toplumcu gerçekçi olabilir, ancak bu tamamen yazarın tercihlerine bağlıdır.

Toplumcu Gerçekçi Hikayecilik

Toplumcu Gerçekçi hikayeler, genellikle büyük şehirlerde yaşanan göç olayları, sosyalizm, ekonomik sıkıntılar ve kültürel değişim gibi konuları ele alır. Bu hikayelerde, toplumun yaşadığı sorunlar ve çatışmalar geniş bir perspektifte sunularak eleştirel bir yaklaşım benimserler. İşte Toplumcu Gerçekçi hikayenin özellikleri:

 1. Göç Teması: Büyük şehirlere olan göç, toplumcu gerçekçi hikayelerin temel konularından biridir. Bu göçlerle birlikte ortaya çıkan sorunlar ve değişimler detaylı bir şekilde işlenir.
 2. Sosyalizm: Toplumcu gerçekçi hikayeler genellikle sosyalizm ideolojisini ele alır. Bu ideoloji, eserlerde açıkça ya da dolaylı olarak görülebilir, siyasi görüşler ön planda olabilir.
 3. Siyasi İdeolojiler: Eserlerde genellikle siyasi ideolojilere vurgu yapılır. Yazarlar, toplumun politik yapısını ve bu yapıdaki çatışmaları detaylı bir şekilde anlatarak eleştirel bir bakış sunarlar.
 4. Köylü Ağzı ve Diyaloglar: Toplumcu gerçekçi hikayelerde köylü ağzı ve diyaloglar sıkça kullanılır. Bu, hikayelerin daha gerçekçi bir atmosfer sunmasına ve toplumun farklı kesimlerinden karakterleri anlamaya olanak tanır.
 5. Güçlü Kurgu Yokluğu: Genelde roman ve hikayelerde güçlü kurgular bulunmaz. Yazarlar, olayları ve karakterleri daha doğal bir şekilde işleyerek, gerçek hayatın yansımalarını sunarlar.

Toplumcu Gerçekçi hikaye yazarları şunlardır:

 • Sabahattin Ali
 • Sadri Ertem
 • Samim Kocagöz
 • Kemal Bilbaşar
 • Orhan Kemal
 • Kemal Tahir
 • Yaşar Kemal
 • Fakir Bayburt

Bu yazarlar, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış ve toplumcu gerçekçi akımının önde gelen temsilcileridir. Eserlerinde genellikle toplumsal meselelere odaklanarak, gerçekçi bir üslup kullanmışlardır.

Toplumcu Gerçekçi Şiir

Toplumcu Gerçekçi Şiir, ideolojik ve politik içeriklere odaklanan, halkçılık ve köycülük gibi kavramları ele alan bir şiir akımıdır. Bu akım, 1920 ile 1960 yılları arasında etkinlik göstermiş, serbest nazım ve toplumcu şiirin önemli temsilcileri aracılığıyla günümüze etkisini sürdürmüştür.

Toplumcu Gerçekçi Şiir, sol ideolojiyi içinde barındırır ve politik, ideolojik, köycülük ve alçılı temaları işler. Bu akım, önceki dönemlerde denenmemiş karmaşık görselleri ve etkili biçimleri deneyen bir yaklaşım benimser. Sanatın toplum içinde bir rolü olduğunu savunur ve sanatçının da toplumu yansıttığı görüşünü benimser. Marksizm ve Materyalizm gibi unsurlara dayanarak toplumun yapısal özelliklerini vurgular.

Toplumcu Gerçekçi Şiirin özellikleri şu şekildedir:

 1. Sol İdeoloji: Genel olarak sol ideoloji içerir ve toplumsal eşitsizliklere, sınıf mücadelesine vurgu yapar.
 2. Görsel ve Biçimsel Deneyim: Geleneksel kalıplardan sıyrılarak, önceki dönemlerde görülmemiş karmaşık görselleri ve etkili biçimleri deneyerek şiirin sınırlarını genişletir.
 3. Sanatın Toplumsal Rolü: Sanatın toplum içinde bir işlevi olduğunu savunur. Sanat, toplumsal sorunları ele almalı ve çözüm önerileri sunmalıdır.
 4. Sanatçının Rolü: Sanatçı, toplumu yansıtır ve toplumsal olaylara duyarlı bir tutum benimser.
 5. Marksist ve Materyalist Unsurlar: Akım, Marksizm veya Materyalizm gibi unsurlara dayanarak toplumsal yapıyı eleştirir.

Toplumcu Gerçekçi Şiirin temsilcileri arasında şu isimler öne çıkar:

 • Nazım Hikmet
 • Aziz Nesin
 • Rıfat Ilgaz
 • Ceyhun Atuf Kansu
 • Ahmet Arif
 • Ercüment Behzat Lav
 • Arif Damar
 • Şevket Süreyya Aydemir
 • Enver Gökçe

Bu önemli şairler, toplumcu gerçekçi şiir akımını temsil ederek, politik ve ideolojik içerikli eserlerle Türk şiirine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Türk edebiyatında önemli bir iz bırakan toplumcu gerçekçi akım, özellikle şiir alanında güçlü temsilcileri ve derin içerikleriyle dikkat çekmiştir. Bu akım, ideolojik ve politik içerikleri, halkçılık ve köycülük temalarını ele alarak, Türk edebiyatının zengin bir dönemini şekillendirmiştir. İncelediğimiz bu akımın şairleri ve özellikleri, Türk edebiyatının evriminde önemli bir rol oynamış ve günümüzde bile etkilerini sürdürmektedir.

Toplumcu gerçekçi şiir, özellikle 1920 ile 1960 yılları arasında etkin olmuş ve bu dönemdeki önemli şairler aracılığıyla kuvvetli bir şekilde temsil edilmiştir. Serbest nazımın ve toplumcu şiirin bir araya geldiği bu akım, sanatı politik ve toplumsal meselelere duyarlı bir araç olarak kullanmıştır.

Bu akımın belirgin özellikleri arasında sol ideoloji, görsel ve biçimsel deneyim, sanatın toplumsal rolü, sanatçının toplumu yansıtma sorumluluğu ve Marksist, Materyalist unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar, toplumcu gerçekçi şiirin derinlik kazanmasına ve toplumun yaşadığı sorunları çözme amacına hizmet etmiştir.

Toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri, Türk edebiyatına isimlerini altın harflerle yazdırmış önemli şairlerden oluşmaktadır. Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif gibi isimler, toplumsal olaylara ve sıkıntılara duyarlılıkla yaklaşarak, eserleriyle bu akımın gücünü artırmışlardır.

Akımın günümüzde de etkilerini sürdürmesi, toplumcu gerçekçi şiirin ne kadar derin ve evrensel olduğunu göstermektedir. Sanatın toplumsal meselelere duyarlılıkla yaklaşması, bu şiir akımının çağlar üstü bir etki bırakmasına olanak tanımıştır.

Sonuç olarak, toplumcu gerçekçi şiir, Türk edebiyatının önemli bir dönemecini temsil eder. Sanatın, toplumsal meselelere duyarlı bir şekilde yaklaşması, şairlerin ideolojik ve politik içerikli eserler üretmeleri, toplumcu gerçekçi akımın önemini ve etkisini artırmıştır. Bu akımın temsilcileri, kendi dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de edebiyatseverlerle buluşarak, toplumun zenginlikleri ve sorunlarıyla yüzleşmemize katkıda bulunmaktadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com