Edirneli Nazmi – Mecmuatin Nezair – İnceleme – Tenkitli Metin – PDF ekitap indir.

Nazirecilik, Türk şiirinin en köklü ve en yaygın geleneklerinden biridir. Nazirelerin, şiir meraklısı ve aynı zamanda şiir sanatına derin vukufu olan bazı kimseler tarafından derlenmesiyle “nazire mecmuaları” dediğimiz eserler meydana getirilmiştir. Bu mecmualar, devirlerinin genel beğenilerini, şairler arası etkileşimleri ortaya koymalarının yanı sıra başka kaynaklarda adına rastlanmayan çok sayıda şairin yüzlerce şiirini sergilemeleri gibi birçok bakımdan edebiyat tarihimize katkılar sağlayan malzemelerdir.
Nazire mecmualarının bazılarının kimin tarafından derlendiği / düzenlendiği belli değilken bazılarının derleyicisi bellidir. Edebiyatımızda derleyeni belli nazire mecmualarının sayısı oldukça azdır. Bunların en önemlilerinden biri de 16. Yüzyıl şairlerinden Edirneli Nazmî tarafından düzenlenen Mecma’u’n-nezâ’ir’dir. Bu çalışmanın konusu olan Mecma’u’n-nezâ’ir, 357 şairin elifba ve vezinlere göre sıralanmış 5527 şiirini ihtiva eden çok büyük bir nazire mecmuasıdır. Son derece ilginç ve renkli bir edebî kişiliğe sahip olan Edirneli Nazmî, Divan’ı gibi Mecma’u’n-nezâ’ir’ini de hassas bir ansiklopedist titizliğinde tertip etmiştir.
Edirneli Nazmî’nin bu büyük nazire mecmuası, bütün nazire mecmualarının edebiyat tarihimize olan genel katkılarının yanında, barındırdığı binlerce şiirle 14, 15 ve 16. yüzyıl divan şiiriyle ilgili çok zengin bir malzemeyi de önümüze sermektedir.
Bu çalışmayla, Mecma’u’n-nezâ’ir’in tenkitli metni ortaya konulmuş, Edirneli Nazmî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği ile Mecma’u’n-nezâ’ir tanıtılmıştır.

Şuradan alınmıştır: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78454/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.html

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com