Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

►İnsanın insan olmasını sağlayan ve onu diğer tüm canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünebilme ve konuşabilme yetileri gelir. Belirli bir düzen içinde düşünebilme ve düşündüklerini diğer insanlarla paylaşma arzusu da “dil” denilen soyut İletişim düzeneği ile gerçekleşir.
►İnsanların toplu halde yaşamalarının sonucuyla doğrudan ilintili olan durumların başında dil vardır. Gelenek ve görenek gibi dil de, birlikte yaşamanın bir sonucu olarak doğmuştur. Dil, bu birlikte yaşamanın gerektirdiği en yararlı ve zorunlu araçtır; öğretim ve öğrenimin anahtarı, bilgi aktarmanın ve birikim oluşturmanın tek sağlayıcısıdır. İnsan, dünyayı ve hayatı dili sayesinde tanır. Dil olmadan insanın sosyalleşmesi, diğer insanlarla ortak bir dünya kurması mümkün değildir.
 

Ayna Pili Konuşan Ensem Toplulukları Ortak Kültür dağarlarını Paylaşır:

☼ Aynı dili konuşan insanlar “millet” denilen sosyal varlığın temelini oluştururlar. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir araç olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir toplum, yani “millet” haline getirir.
☼ Dilini bilmediğimiz bir ülkede, etrafımızda milyonlarca insan kaynaşsa da kendimizi yalnız hissederiz.

Dilin Kültür Taşıyıcısı Olarak Rolü

☼  İnsan her türlü birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır. Bilim, sanat ve kültürün oluşumu da dil sayesindedir.

Dilin Bireysel Kullanımda Kazandığı Özellikler Dil-Söz

❖    Dil bilimin kurucusu Ferdinand de Saussure’e göre dil, tüm insanlarda ortak olan bir dil yetisine dayanır.
❖    Türkçe, İngilizce gibi tek tek diller bu genel yetiye dayanan alt sistemlerdir. İnsanlar bu genel sistemleri kullanarak iletişim kurarlar. Ancak, herkesin bir olayı, bir durumu, bir duyguyu ifade ediş şekli farklıdır. Herkes dilin genel sisteminden kendine göre yararlanarak bireysel söylemler (söz) oluşturur. Bu söylemler bir kezlik ve kişiye özgüdür. Böyleyken, söylemin kuruluşu, dilin genel sistemine uyar. Kısaca, dilin genel sistemi ortak; söylemler ya da söz ise bireyseldir. Başka bir deyişle dil genel ve ortak, söz İse kişiye özgü, bireyseldir.
 

Dilin Günlük Kullanımıyla Bilim, Felsefe ve Edebiyat Eserlerindeki Kullanımı Farklıdır.

► Dilin en yaygın ve yoğun kullanım alanı, birey ve toplumun günlük hayatıdır. Günlük hayatta her türlü iletişimin vazgeçilmez aracı dildir. Günlük hayatta ihtiyaçlar artıp çeşitlendikçe günlük dil de zaman içinde resmi dil, dini dil, hukuk dili, ticaret dili, argo gibi birçok kollara ayrılmıştır.
►Günlük dilde amaç, bireyler arasındaki İletişimi sağlamaktır. Mesajın alıcıya açık, yalın, kesin ve sağlam biçimde iletilmesi önemlidir. Dilin gön-dergesel işlevinin öne çıktığı günlük dilde kelimeler genellikle gerçek anlam çerçevesinde kullanılır.
►Dilin günlük hayattan sonra ikinci temel kullanım alanı bilimdir. Fizik, kimya, matematik, tıp, coğrafya gibi bilim dallarında kullanılan dil, bilim dilidir. Bilim dili, açıklık, yalınlık, kesinlik ve sağlamlığa günlük dilin de ötesinde önem verir. Dil, gönder-gesel işleviyle kullanılırken kelimeler bütünüyle gerçek anlamdadır. Anlatım nesnel, öğretici ve açıklayıcıdır. Terimlere dayalı bir dildir.
►Felsefe dili de bilim dilinin özelliklerini taşır; ancak felsefede kavramların ağırlık kazandığı görülür.
►Edebiyat dili ise hem günlük dilden, hem bilim ve felsefe dilinden farklıdır. İmgelerin ağırlık kazandığı bu dilde şiirsellik işlevi öne çıkar. Kelimeler genellikle mecaz anlamlarıyla kullanılır.
 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com