Nutuk 1-2-3 Ciltleri PDF indir

Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 ekim 192 7 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayında 36,5 saat devam etmek suretiyle altı günde söylediği bu tarihî nutkun, vesikaları ile birlikte Türk Devrim Tarihi için birinci elden ve en önemli kaynaklardan biri bulunduğu şüphesizdir.
İlk defa Arap harfleriyle 192 7 de metin ayrı, vesikalar ayrı birer cilt olmak üzere biri lüks diğeri âdi olarak iki baskısı yapılan bu değerli eser, Türk harflerinin kabulünden sonra yetişen nesil için doğrudan doğruya faydalanı-lamaz bir hale geldiğinden, Millî Eğitim Bakanlığınca üç cilt olarak 1934 te tekrar bastırılmış ve 1938 de de yalnız nutuk kısmı bir cilt halinde birleştirilerek, Cumhuriyetin on beşinci yıl dönümünde gayet ucuz bir fiyatla umumi istifadeye konulmuştur.
Bugün her iki basımın da tamamen tükenmiş olduğunu gören ve bu eserin fakülte ve yüksek okullarımızda Türk Devrim Tarihi derslerini takibeden gençlerimizin bu konudaki çalışmalarına en kuvvetli bir dayanak olduğunu bilen Enstitümüz, Nutk’un bugünkü genç nesil için daha kullanışlı olabilecek bir baskısını yapmayı lüzumlu görmüş ve Millî Eğitim Bakanlığınca tasvibedilen esaslara göre, yine üç cilt halinde tamamlanacak olan bu seriyi meydana getirmiştir.
Üçüncü cildin sonuna biyografik ve tarihî bilgileri de bulunan bir şahıs adlan endeksi ile nutkun temas ettiği tarihî olaylar esas alınarak tertiplenmiş, gereken hususlarda izahlı, bir tahlilî endeks ve metinlerde geçen, bugün artık yazı dilimizde bile kullanılmıyan ve aynı zamanda Türk Dil Kurumu tarafından 1944 te yayımlanan «Türkçe Sözlük» te bulunmıyan bütün kelimeler, terkip klişeleri ve bazı deyimler için de bir küçük sözlük eklenecektir.
Bu suretle Atatürk’ün bütün yaşıyan ve yaşıyacak Türk nesillerine yadigâr bıraktığı bu yüksek değerli eserden daha geniş ölçüde faydalanma imkânları bir miktar daha arttırılmış olacaktır.
Türk Devrim Tankı Enstitüsü

Nutuk Cilt 1 indir

Nutuk Cilt 2 İndir

Nutuk Cilt 3 İndir

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com