Kategori: Tekke – Tasavvuf Edebiyatı

0

Mesnevi Özeti: Mantıkut Tayr, Gülşehri

Gülşehrî’nin Mistik Yolculuğu: Mantıku’t-Tayr Orta Çağ İslam edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Gülşehrî’nin “Mantıku’t-Tayr” (Gülşennâme) mesnevisi, derin tasavvufi öğretileri ve ahlaki dersleri içinde barındıran muazzam bir eserdir. 14. yüzyılda tamamlanan bu şaheser, Attar’ın aynı adlı eserinin serbest ve ilaveli bir...

0

Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya, Zekayi

Ey nübüvvet taḥtınıñ şāhı Ḥabīb-i KibriyāV’ey risālet evciniñ māhı Ḥabīb-i Kibriyā Cilvegāhıñ ḳurb-ı ev-ednā maḳāmıñ lā-mekānḲābe ḳavseyniñ şehinşāhı Ḥabīb-i Kibriyā Bezm-i ev-ednāya vardı ḫil‘at-ı levlāk ileGiydi tāc-ı li-me‘allāh’ı Ḥabīb-i Kibriyā Da‘vet-i Ḥaḳ erişip ḫalvet-serā-yı vaḥdeteḲalb gözüyle gördü Allāh’ı Ḥabīb-i Kibriyā...

Mesnevi özetleri 0

Aşık Paşa’nın Fakrname’sinin Özeti

Fakr” kelimesinin lügat anlamı “fakirlik ve muhtaç olmak” ise de, tasavvuf kültürü ve edebiyatında “dervişlik, sûfîlik,zâhidlik, Allah’a muhtaç olduğunun farkında olmak” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu durumda Fakr-nâme’yi “Dervişlik Kitabı” diye tercüme etmek mümkündür. Müellifi Aşık Paşa‘dır 201 beyitlik bu mesnevî,...

0

Risaletün Nushiye Özeti

Risaletun Nushiye Yunus Emre tarafından 13. Yüzyılda yazılmıştır. Mesnevi türünde bir eserdir. Yazıya başlamadan önce neden Risâletü’n-Nushiyye şeklinde doğrusunu değil de Risaletun nushiyye şeklinde yazdığımı açıklamam gerekiyor. Sevgili bendelimiyim okurları biliyorsunuz ki Google amca üzerinden siteye geliyorsunuz. Google aramasında hiç...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com