Kategori: Divan Edebiyatı

Bu kategoride Divan edebiyatının en nadide eserlerinin incelemesi, divan şiirinin muhteva incelemesi, şairlerin ve yazarların hayatları dünya görüşleri inceleniyor yazılıyor.

1

Nedim’in Koşması

Merhaba dostlar! Bugün, Osmanlı Divan edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Nedîm’in hayatına ve eserlerine göz atacağız. Edebiyat tarihinde “Nedîm” adıyla bilinen Ahmet, İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğmuştur. Evinin yerini şiirlerinde belirtmesi, belgelerle de desteklenmiştir (Erünsal 2009: 255-274). 1681 yılında dünyaya...

Mesnevi özetleri 0

Mesnevi Özeti: Süheyl ü Nevbahâr, Mes’ûd Bin Ahmed,

Süheyl ü Nevbahâr (Mes’ûd Bin Ahmed), 14. Yüzyıl Yemen’de Bahr adında ulu’ bir padişah vardır. Sarayında pek çok hanımları, câriyeleri ve kadınları olan bu padişahın bir türlü oğlu olmamaktadır. Tahtım kime bırakacağı endişesiyle üzülen padişah derdine çâre ümidiyle hâzinelerini saçar....

Mesnevi özetleri 0

Mesnevi Özeti: İskendername

Bu yazıda Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi olan Ahmedi’nin İskendernamesi’ni tanıtacağım. Eserin yazarı, kaynakları, içeriği, dil ve üslup özellikleri ve etkisi hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca eserin İslam edebiyatındaki önemini ve güncelliğini de değerlendireceğim.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com