Kategori: Tarih

0

Çİn İmparatorluğunun Doğuşu

Sarı Irmak, orta kıvrımlarında ig Moğolistan bozkırının kıraç topraklarından ayrılıp aşağıdaki taşkın ovasına varan yolu boyunca, yumuşak lös topraklarının ortasından geçer. Sarı Irmak Vadisi’nin orta kesimlerinde birbirinden farklı üç neolitik yerleşim biçiminin varlığı ortaya çıkarıldı. Bunlardan “Kara Çömlek” kültürü olarak...

0

Mohaç Meydan Savaşı hakkında bilgiler

Kanuni Sultan Süleyman Hanın 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovasında Haçlılara karşı kazandığı zafer. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı ordusunun başında olmakla birlikte, savaşta OsmanlI’nın büyük vezirleri de vardı. Dünyanın en kısa süren meydan savaşı olduğu söylenmektedir (2 saat). Savaş, Habsburglar’la...

0

Mecidiye Nişanı Nedir?

Sultan Abdülmecid Hanın (1823-1861) 1851’de çıkardığı nişan, mecidi nişanı. Asıl adı “mecidi nişanı” olmasına rağmen halk arasında mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü rütbesinden 800, dördüncü rütbesinden 3000 ve beşinci...

0

Tanzimat Fermanı’nın siyaset ve edebiyata etkileri nelerdir?

 Tanzimat Fermanı, “nizam-ı cedid” adıyla bilinen ve kendinden yaklaşık 100 yıl önce başlamış olan Batılılaşma projesinin resmi devlet görüşüne dönüştürüldüğünü ilan eden bir beyannamedir. Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839 tarihinde bizzat okunan bu fermana, okunduğu yerin adına...

1

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı / Buhranı Hakkında Bilgiler

      Büyük Bunalım 1929’da başlayan (ancak etkilerini ancak 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren) ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isimdi. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da (özellikle de...

0

Eski Yunan Uygarlığı

Yunan medeniyetinin başlangıcı ve bitişi hakkında kesin ya da dünyaca kabul görmüş herhangi bir görüş yoktur. Genel olarak Roma imparatorluğu’ndan önceki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir. Bazı tarihçiler M.Ö. 1150 yılında yıkılan, Yunanca konuşan Mi-ken uygarlığını da Yunan tarihi...

0

Hunlar, Hun Devleti

HUN DEVLETİ Orta Asya’da ve Avrupa’da devlet kuran ilk Türk boyu Hunlardır. Hunlarla uzun süren mücadeleler yapan Çinliler, Türk saldırılarına karşı koyabilmek için meşhur Çin Şeddini yapmışlardır. Hunlar hakkında ilk bilgilerin bulunduğu Çin kaynaklarında; kuzeylerinde yaşayan atlı göçebelerin, sınırlarını geçerek...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com