Etiket: Milli Edebiyat

1

Milli Edebiyat Döneminde Dergiler

1908’de Meşrutiyet’in ilânına kadar Türkçülük akımı edebî metinlerde dağınık bir halde ve bir tartışma konusuyken bu tarihten sora önce kültürel, arkasından Balkan harbi yıllarında siyasal bir hareket olarak öne çıkar. Bunda ileri gelen Türkçülerin...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Programı Türkçülüğün Esasları 0

Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Programı Türkçülüğün Esasları

Siyasal ve kültürel hayatımızda temel ilkelerini ortaya koyan tek hareket Türkçülük akımıdır. Ömer Seyfettin gibi yetenekli ve samimi bir yazarın yanında milletimizin yetiştirdiği nadir filozof ve sosyologlardan ve aynı zamanda iyi bir yazar ve...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Türkçülük Akımı

Türkçülük akımı işte böyle bir ortamda yani Osmanlıcılık ve İslâmcılık ideolojilerinin hayat ve uygulama alanı bulamadığı bir zamanda devleti kurtarmak adına bir reçete olarak ortaya çıkmıştır. Türklerin en son olarak kendi milliyetlerini ifade etmeleri...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı 0

Milli Edebiyat Açısından Osmanlıcılık Akımı

Osmanlıcılık, Bütün Osmanlı vatandaşlarını ırk, din ve dil ayrımı yapmadan eşit kabul eden siyasi akımdır. Osmanlı Devleti son yüzyılına girerken tarihte hiçbir devletin uğramadığı bir biçimde iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bir yandan...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân 0

Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân

Millî Edebiyat akımının arkasında şüphesiz Türkçülük cereyanı vardır. Bir bakıma düşünsel kaynaklarım Türkçülükten alır. Fakat Osmanlı gibi heterojen bir teb’a yapısı içinde millet-i hakimenin kendisini ‘Türk’ olarak nitelemesi ve bunu yüksek sesle dillendirmesi hoş...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı 0

Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı

Millî Edebiyatın- Tarihsel Alanı Millî Edebiyat kavramının cevaplamakta zorluk çektiği sorulardan birisi bu cereyanın hangi tarihler arasına yerleştirileceği meselesidir. Her edebiyat tarihçisi eserlere, olaylara kendi bakış açısıyla bakarak farklı bir tarihlendirmeye gitmekte ve farklı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com