Etiket: Milli Edebiyat

0

Ziya Gökalp kimdir? Hayatı ve Sanatı hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirZiya Gökalp, Türk sosyolog, yazar ve şairi. 1876’da Diyarbakır’da doğdu, asıl ismi Mehmed Ziya’dır. Önce mahalle mektebinde okudu. Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ve Mülkiye idadisini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisine...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Milli Edebiyat Döneminde Dergiler 1

Milli Edebiyat Döneminde Dergiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir1908’de Meşrutiyet’in ilânına kadar Türkçülük akımı edebî metinlerde dağınık bir halde ve bir tartışma konusuyken bu tarihten sora önce kültürel, arkasından Balkan harbi yıllarında siyasal bir hareket olarak öne çıkar. Bunda ileri...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân 0

Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirMillî Edebiyat akımının arkasında şüphesiz Türkçülük cereyanı vardır. Bir bakıma düşünsel kaynaklarım Türkçülükten alır. Fakat Osmanlı gibi heterojen bir teb’a yapısı içinde millet-i hakimenin kendisini ‘Türk’ olarak nitelemesi ve bunu yüksek sesle...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı 0

Edebiyat Tarihi Açısından Milli Edebiyat Akımı

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Millî Edebiyatın- Tarihsel Alanı Millî Edebiyat kavramının cevaplamakta zorluk çektiği sorulardan birisi bu cereyanın hangi tarihler arasına yerleştirileceği meselesidir. Her edebiyat tarihçisi eserlere, olaylara kendi bakış açısıyla bakarak farklı bir tarihlendirmeye...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com