Etiket: Milli Edebiyat

0

Askerlerin Şarkısı şiir tahlili, Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in “Askerlerin Şarkısı” adlı şiiri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan şairin milliyetçilik duygularını yansıttığı eserlerinden biridir. Şiirde, I. Dünya Savaşı’na katılacak Anadolu köylülerinin asker çocuklarının durumu vurgulanmaktadır. Şair, harap ve ızdırap dolu bir coğrafyada yaşayan çocukların acı...

0

Gönlüm Şiir Tahlili

Merhabalar bu yazıda sizlerle Orhan Seyfi‘nin Gönlüm isimli eserini tahlil edeceğiz. Daha önce Osmanlıca metin olarak sizlerle paylaşmıştık. Benim gönlüm bir kelebek,Dolaşıyor çiçek çiçek.Tükenecek ömrü böyleÇırpınarak, titreyerek. Ne şerefli bir adı var,Ne bir büyük maksadı var.Her gün biraz zedelenenİki ipek...

0

Ziya Gökalp kimdir? Hayatı ve Sanatı hakkında bilgiler

Ziya Gökalp, Türk sosyolog, yazar ve şairi. 1876’da Diyarbakır’da doğdu, asıl ismi Mehmed Ziya’dır. Önce mahalle mektebinde okudu. Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ve Mülkiye idadisini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisine girdi. Sultan İkinci Abdülhamid Hanı devirmek için faaliyet...

Milli Edebiyat Döneminde Dergiler 1

Milli Edebiyat Döneminde Dergiler

1908’de Meşrutiyet’in ilânına kadar Türkçülük akımı edebî metinlerde dağınık bir halde ve bir tartışma konusuyken bu tarihten sora önce kültürel, arkasından Balkan harbi yıllarında siyasal bir hareket olarak öne çıkar. Bunda ileri gelen Türkçülerin İttihat ve Terakki fırkasının mensubu olmalarının...

0

Millî Edebiyat Akımım Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Plân

Millî Edebiyat akımının arkasında şüphesiz Türkçülük cereyanı vardır. Bir bakıma düşünsel kaynaklarım Türkçülükten alır. Fakat Osmanlı gibi heterojen bir teb’a yapısı içinde millet-i hakimenin kendisini ‘Türk’ olarak nitelemesi ve bunu yüksek sesle dillendirmesi hoş karşılanacak bir durum olmadığı gibi öteki...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com