Osmanlıca Metin Namık Kemal – Gazeller غزللر

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

4 Cevaplar

 1. Kübra dedi ki:

  Yok iştikâ-yi cevr-i felekten nisâbımız

  Ser-levhasında hamd ile başlar kitâbımız

  Bizden kelâm-ı tünd işitir tünd söyleyen

  Düşmez suâl-i hasma mugaayir cevâbımız

  Îcâb-ı hâle vâkıf olan ehl-i dikkatiz

  Yok kimseden zemânede hiç ictinâbımız.

  Sıdk u sebât mesleğimizdir ki eylemez

  Bin tîğe karşı gelse tehâlüf zehâbımız

  Açmış birer dehân-ı sefâ her habâbtan

  İkbâl-i dehre handeler eyler şerâbımız

  Şâh-i gedâ-nihâdız olur tâht-gâh-ı feyz

  Mâ’mûre-yi muhabbete kalb-i harâbımız

  Çerh eylesin cefâsını isterse bî-idâd

  Rûz-i cezâ’da yok mu bizim bir hesâbımız

  Nâmık celâl ü câhı tenezzülle istemez

  Baş eğmez âsumâna ulûvv-î cenâbımız

  Namık Kemal

 1. 14 Haziran 2015

  […] Osmanlıca Metin Namık Kemal – Gazeller […]

 2. 7 Kasım 2020

  […] Fakat Tanzimât devrinin tanınmış yazarları, dilde ve üslûbta Ahmed Midhat’ı değil, Namık Kemal’i takip […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com