ÖYT Çalışma Notlarım – Öğretim Yöntemleri

Konuyu önce ana başlıklar şeklinde özetlemek istiyorum.
Öğretim Yöntemleri
A.Anlatım
B.Tartışma
1. Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri)
a. Küçük Grup Tartışma Teknikleri
– Küçük tartışma grupları

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: Hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanır. Öğretmen konuyu anlatmak için birden fazla yöntem kullanmalıdır. Farklı öğretim yolunun seçilmesini gerektiren ve etkileyen başlıca nedenler
< Hedef
< Konu
< Öğrenci
Farklı düzeylerdeki hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için farklı öğretim yolları uygundur.

A. ANLATIM: Öğretmen dersi sunar öğrenci not alır, isterse. Öğrenci pasiftir. Bilgilerin kısa sürede gruba sunulmasını sağlayan anlatım yönteminde öğrencilerin öğrenme  güdüsünün devamı açıklamalarla sağlanır.

– Derse giriş yaparken
– Bilgi aktarırken
– Özetleme yaparken kullanılır.

Yöntem Kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar.
– Hedefler belirtilir
– Plan yapılmalıdır.
– Sunum adım adım yapılmalıdır.
– Belirgin ve somut yapılar kullanılmalıdır.
– Öğrencilerin öğrenmeleri kontrol edilmelidir.
Anlatım yöntemi sunuş yoluyla öğretimle aynı şey değildir.

Anlatım yöntemi bilgilerin sözel sembollerle aktarılmasıdır. Sunuş yoluyla öğretim ise anlatım yöntemini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Sunuş yoluyla öğretimde araç gereçler. Öğretmen – öğrenci etkileşimi ve farklı teknikler de yer alır.

B. TARTIŞMA: Tartışma yöntemi; bir konu üzerine düşünmeye yöneltmek iyi anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılır. Bilişsel ve duyuşsal kazanımları sağlar demokratik anlayış geliştirir. Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında etkilidir.

Tartışmada yeni bilgi verilmez. Yeni konu öğretilmez bir konuda derinlemesine bilgi vermek amacıyla kullanımı etkili olmaz. Öğrencinin konu üzerine kendi düşüncesini söylemesini yorum yapmasını sağlar.

2007 yılında kpss sorusu bunu şöyle anlatmıştır. Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak,. iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacıyla kullanılır.

TARTIŞMA ÇEŞİTLERİ (TARTIŞMA TEKNİKLERİ)
KÜÇÜK GRUP TARTIŞMA TEKNİKLERİ
1.MÜNAZARA: İki tartışma grubu ve bir süre vardır. Bir de dinleyiciler. Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı grup oluşturulur. Her grup kendi görüşünü belli zaman dilimlerinde bir dinleyici gruba anlatır.
– Jüri kazananı belirler.
– Tartışmalarda bilimsel olmaktan çok söz ustalığı ve hazırcevaplık öne çıkar. Öneli olan tezini savunmaktır.
– Paradoksal sorular vardır.
“Gelişimde çevre mi yoksa kalıtım mı etikilidir?” gibi

2.SEMPOZYUM: Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerini genelde 15 dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. Her bir oturuma katılacak olan gruplar 5-6 kişi olabilir.
Uzman kişilerin çoğu zaman düzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ” ya da “bildiri” demir. Sunular bittikten sonra o oturuma katılanlara bir forum düzenlenerek dinleyicilerin sorularına cevap verilebilir. Forum sırasında grup üyeleri arasında da tartışma yapılabilir.

3.PANEL: Bir başkanla birlikte 3-5 kişiden oluşan konunun uzmanlarının konuyu derinlemesine işlemeleridir. Öğrencilerin bilgilenmelerini yorum yapmalarını sorunlar ve sorunların çözümleri üzerinde düşünmelerini, sorgulamalarını, soru sormalarını ve sorulara karşılık bulmalarını amaçlarsa panel kullanmalıdır. (2007 sorusu)

4.ZIT PANEL: Kısmen tartışılmış ancak tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için uygundur.

– Yeni fikirlerin ortaya çıkması
– Konun gözden geçirilmesi tekrar edilmesi
– Yanılgıların düzeltilmesi
– 20 dakika sürer
2010’da çıkmış soru şöyleydi. Sınıf ikiye bölünür. Birinci grup sorular hazırlar ikinci grup ise diğer grubun kendisine sorması ihtimali olan sorulara cevap hazırlar.

5. KOLLEGYUM: Uzman – > Öğrenci ve Sınıf etkileşimi.   panele benzer ancak bu teknikte iki panel grubu vardır. 1. Uzman grubu 2. Öğrenci Grubu her grup 4 er kişiden oluşur. Sınıfın geri kalanı ise dinleyicidir. Her iki grup sunumu tamamlar dinleyici öğrenciler, yani sınıf sorular sorar.

6.FORUM: Dinleyci grubun uzman gruba soru sorması üzerine uzmanların yanıtlamasiyla gerçekleşir. Dinleyiciler katilımcılar soru sorabilir. Konuşmacıların bilgi verip sorulara geçmesi  panel olur. Sadece soru kısmı forumdur. Aklınıza world ekonomik forum, dünya ekonomik forumu yani Davos gelsin.

7.AÇIK OTURUM: Herkes söz alıp konuşabilir. Siyaset meydanı gibi. Yönetici söz verir.

8.BEYİN FIRTINASI: Kısa sürede yaratıcı fikirler şeklinde geçer sorularda. Ortaya bir sorun atılır ve kısa zamanda en saçma fikirler bile söylenir. Not alınır. Başlanğıçta fikirler eleştirilmez çünkü yaratıcı düşünme engellenmemelidir. Süre bittikten sonra tartışma fikirleri eleştirilir ve en mantıklı sonuca gidilmeye çalışılır.

9.ÇEMBER: Bir başkan ve sekreter ve bir süre ayarlayıcısı belirlenerek en fazla 15 kişilik grubun çember şeklinde oturduğu başkanın sağından başlayarak üyelere birer dakikalık söz verildiği sekreterin notlar aldığı bir küçük tartışma tekniğidir. İç içe iki çember var ise bu akvaryumdur. Karıştırmayın lütfen. Akvaryum aktif öğrenme tekniğidir.

Küçük Tartışma Grupları

1. Vızıltı Grupları: Küçük öğrenci gruplarının verilen bir konu üzerinde belirli bir süre görüşmeleri, tartışmaları, seçecekleri bir sözcü aracılığı ile grup görüşlerini diğer arkadaşlarına aktarmaları esasına dayanan bir grup çalışmasıdır. Gruptaki kişi sayısı ve süreye dayalı olarak yönteme ad verilir.

2. Fikir Taraması: Beyin fırtınasına benzer. Farkı fikir taramasında gruplar olmasıdır.

3.Seminer.
4.Workshop
5.Konferans
6.Seminer
7. Brifing

C.ÖRNEK OLAY: Gerçek hayatta karşılaşılması mümkün ya da karşılaşılmış sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencilerin katılımı ile çözüm yollarını arayarak gerçekleştirilir.

Olay alternatif çözümler gerektirmelidir. Probleme dayalı olarak eğitimde kullanılır. İlgi çekecek bir problem sınıfa getirilir. Sınıf gruplara ayrılabilir küçükse tek grup olabilir. Gruplar metinde olayda geçen durumları  belirlerler. Tartışırlar ve çözüm yollarını önerirler siz olsaydınız gibi sorular kullanılır. Yaratıcı düşünceyi geliştirir.

Farklı çözümler önerilebilecek türden sorunlar getirilmelidir. Tek çözümü olan durum işe yaramaz. Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda benzer durumlarda da yapılabileceği gibi öğrenciler dört ya da beş kişilik gruplara ayrılarak örnek olay yöntemi uygulanabilir. Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlarda gruplarda uygulanan örnek olay yönteminde ön önemli nokta her grubun örnek olaya ilişkin alternatif çözüm önerilerinin sınıfa sunması ve sını ortamında bu çözümlerin tartışılmasıdır.

örnek olay yönteminin özellikleri incelendiğinde problemli bir olayın çözümüyle (Alternatif çözümler üretmede) problem çözme, bunu yaparken neden-sonuç ilişkileri kurma ve bilginin transferi söz konusudur. Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olay öğrenciler tarafından yeniden yazılırken de bilgiyi yeniden üretme söz konusu olur. Üretme örnek olayda önemlidir. Çünkü önemli bir aşaması öğrencilerin alternatif çözümler üretmesidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com