Kategori: Tarih

Ağnam vergisi nedir? 0

Ağnam vergisi nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirArapça “ğanem” kelimesinin çoğulu olan “ağnam”, koyun, koyunlar anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde Adet-i ağnam diye de adlandırılan bu vergi türü hayvanlardan alınan bir vergidir. “Resm-i ğanem”, “resm-i mera” ve “koyun resmi” gibi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOn yedinci asır Osmanlı sadrazamı. Arnavutluk’un Mat kasabasında doğdu. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da tahsilini tamamladıktan sonra sipâhi olarak Beylerbeyi Musa Paşayla Mısır’a gitti. 1648’de Diyarbakır, 1649’da vezir rütbesiyle Mısır Beylerbeyliğine tayin...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Ahmet Muhtar Paşa, 93 Harbinin doğu cephesi kumandanı ve Osmanlı sadrazamı.

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Ayan Meclisi üyeliğine getirildi. Bu görevindeki ilk icraatı Mebuslar Meclisi toplantısında Sultan Abdülhamid Hanın hal’ edilmesini teklif etmek oldu. Nitekim bu teklifin neticesinde Sultan tahtından indirildi. 1911’de Ayan Meclisi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOsmanlı Devleti askeri teşkilatında Akıncılar sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncıların vazifeleri, akın yapmakla kalmayıp, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Akşemseddin kimdir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOsmanlılar zamanında yetişen evliya ve İstanbul’un manevi fatihi. İsmi, Mu-hammed bin Hamza’dır. 1390 senesinde Şam’da doğdu. 1460’da Bolu’nun Göynük ilçesinde vefat etti. Küçük yaşta eğitimine başlayan Ak-şemseddin yedi yaşında babası ile Anadolu’ya...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Padişah I.Ahmet hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Osmanlı padişahlannın on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusu. Sultan üçüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 1590’da Manisa’da Handan Sultandan doğdu. Babasının vefatı üzerine 1603’te henüz 14 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Sultan Birinci...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ahmet Vefik Paşa kimdir? 0

Ahmet Vefik Paşa kimdir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirYazar, mütercim ve devlet adamı. 1822’de İstanbul’da doğdu. Devlet adamı, edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Yahya Necib Efendi, Divan-ı Hümayunda tercüman, babası Ruhuddin Mehmed Efendi, Paris birinci katipliğinde...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır? 0

Lozan Anlaşması nedir, ne zaman yapılmıştır?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi bir biçimde kaybetmeye başlamıştı. Ancak Türk ulusu giriştiği Milli Mücadeleyi kazanınca itilaf devletleri yavaş yavaş ülkeyi terk etmek zorunda...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com