Kategori: Tarih

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler 0

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673’te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu. Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren Ahmed Han, iyi...

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler 0

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı sultanlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısı. Sultan İkinci Ah-med 25 Şubat 1643 günü İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Terbiyesi ve eğitimi ile annesi meşgul oldu. Arapça...

Yunan – Pers Savaşı 0

Yunan – Pers Savaşı

Koloni devleti olarak kurulmuş Bodrum, Milas gibi büyük merkezlere sahip olan iyonya diğer devletlere karşı gücünü ve bağımsızlığını koruyacak durumda değildi. Bu nedenle İyonya MÖ 6. yüzyılda Pers imparatorluğunun egemenliği altına girdi. Bu kaos...

Ağnam vergisi nedir? 0

Ağnam vergisi nedir?

Arapça “ğanem” kelimesinin çoğulu olan “ağnam”, koyun, koyunlar anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde Adet-i ağnam diye de adlandırılan bu vergi türü hayvanlardan alınan bir vergidir. “Resm-i ğanem”, “resm-i mera” ve “koyun resmi” gibi isimler de...

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir? 0

Tarhuncu Ahmet Paşa kimdir?

On yedinci asır Osmanlı sadrazamı. Arnavutluk’un Mat kasabasında doğdu. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da tahsilini tamamladıktan sonra sipâhi olarak Beylerbeyi Musa Paşayla Mısır’a gitti. 1648’de Diyarbakır, 1649’da vezir rütbesiyle Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi. 1651’de...

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir? 0

Akıncılar kimlerdir? Kimlerden oluşur? Görevi nedir?

Osmanlı Devleti askeri teşkilatında Akıncılar sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncıların vazifeleri, akın yapmakla kalmayıp, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi...

Akşemseddin kimdir? 0

Akşemseddin kimdir?

Osmanlılar zamanında yetişen evliya ve İstanbul’un manevi fatihi. İsmi, Mu-hammed bin Hamza’dır. 1390 senesinde Şam’da doğdu. 1460’da Bolu’nun Göynük ilçesinde vefat etti. Küçük yaşta eğitimine başlayan Ak-şemseddin yedi yaşında babası ile Anadolu’ya gelip, o...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com