Kategori: Tarih

Osmanlı’da Adliye Teşkilatı 0

Osmanlı’da Adliye Teşkilatı

Askeri ve sivil davalara bakan teşkilat. Osmanlı Devleti’nde, davalara, devletin en yüksek dereceli hâkimleri olan kazaskerler ile onların emrinde çalışan kadılar tarafından İslam hukukuna göre bakılırdı. Bu bakımdan Osmanlı adliyesi, İslam adliye teşkilâtının bir...

Sarıkamış Harekatı nedir? 0

Sarıkamış Harekatı nedir?

Birinci Dünya savaşında felaketle sonuçlanan askeri harekat. Osmanlı Devleti savaşa: 1878’den beri Rus işgalinde bulunan Kars, Sarıkamış, Ardahan gibi doğu illerimizi geri almak, Doğu Avrupa’da Ruslarla savaş halinde olan Almanlara yardım etmek, kazanılacak bir...

Niğbolu Savaşı hakkında bilgiler 0

Niğbolu Savaşı hakkında bilgiler

Osmanlı ordusuyla Haçlı orduları arasındaki meydan savaşıdır. Tek başına OsmanlIlarla girişeceği bir savaştan hiçbir şey elde edemeyeceğini, aksine birçok zarara uğrayacağını ve OsmanlIları istikbali için Tuna’dan uzaklaştırmanın şart olduğunu anlayan kral Sigismund, OsmanlIlara karşı...

Ahilik nedir? Ahi kime denir? 0

Ahilik nedir? Ahi kime denir?

Ahi kelimesi Arapça’da kardeşim anlamına gelir. Bazı görüşlere göre de eski Türkçe’deki “akı” yani cömert kelimesinden gelmiştir. Kökeni ne olursa olsun ahilik temelde Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslami anlayışa doğrudan bağlılıdır....

Ahmet İzzet Paşa kimdir? 0

Ahmet İzzet Paşa kimdir?

Ahmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918-1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa...

Akkoyunlular 0

Akkoyunlular

Akkoyunlular, 15. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Horasan’dan Fırat Irmağı’na ve Kafkas DağlarTndan Umman Denizi’ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır. Akkoyunlular Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundan geliyordu. Türkmen boylarından oluşan Akkoyunlular. 14. yüzyılda Diyarbakır...

0

Yusuf Kamil Paşa Kimdir? hakkında bilgiler

Sultan Abdülaziz Han devri sadrazamlarından. 1808 yılında Arapkir’de doğan Kamil Paşa, Ak-koyunlu ailesine mensuptur. İstanbul’da iyi bir eğitim gördükten sonra Divan-ı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştı. 1833’te Mısır’a giderek Mehmed Ali Paşanın hizmetinde bulundu...

Orduy-ı hümayun nedir? 0

Orduy-ı hümayun nedir?

1-Osmanlı Devrinde Türkiye imparatorluk kara kuvvetleri. 2-Tanzimat’tan sonra kara kuvvetleri “ordu” denen en büyük birimlere (7 Ordu’ya) ayrıldığı zaman, bu orduların her biri: I. Orduy-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul, II. Orduy-ı Hümâyûn’un Edime, III. Orduy-ı...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com