Kategori: Tarih

0

Ahilik nedir? Ahi kime denir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirAhi kelimesi Arapça’da kardeşim anlamına gelir. Bazı görüşlere göre de eski Türkçe’deki “akı” yani cömert kelimesinden gelmiştir. Kökeni ne olursa olsun ahilik temelde Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslami anlayışa...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ahmet İzzet Paşa kimdir? 0

Ahmet İzzet Paşa kimdir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirAhmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918-1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Akkoyunlular 0

Akkoyunlular

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirAkkoyunlular, 15. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Horasan’dan Fırat Irmağı’na ve Kafkas DağlarTndan Umman Denizi’ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır. Akkoyunlular Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundan geliyordu. Türkmen boylarından oluşan Akkoyunlular. 14....

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Yusuf Kamil Paşa Kimdir? hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Sultan Abdülaziz Han devri sadrazamlarından. 1808 yılında Arapkir’de doğan Kamil Paşa, Ak-koyunlu ailesine mensuptur. İstanbul’da iyi bir eğitim gördükten sonra Divan-ı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştı. 1833’te Mısır’a giderek Mehmed Ali...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Orduy-ı hümayun nedir? 0

Orduy-ı hümayun nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir1-Osmanlı Devrinde Türkiye imparatorluk kara kuvvetleri. 2-Tanzimat’tan sonra kara kuvvetleri “ordu” denen en büyük birimlere (7 Ordu’ya) ayrıldığı zaman, bu orduların her biri: I. Orduy-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul, II. Orduy-ı Hümâyûn’un Edime,...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673’te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu. Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Osmanlı sultanlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısı. Sultan İkinci Ah-med 25 Şubat 1643 günü İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Terbiyesi ve eğitimi ile annesi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Yunan – Pers Savaşı

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Koloni devleti olarak kurulmuş Bodrum, Milas gibi büyük merkezlere sahip olan iyonya diğer devletlere karşı gücünü ve bağımsızlığını koruyacak durumda değildi. Bu nedenle İyonya MÖ 6. yüzyılda Pers imparatorluğunun egemenliği altına...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com