Kategori: Tarih

0

Adem-i Merkeziyet nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOsmanlı terminolojisinde, devletin devlet merkezine çok bağlı olarak değil de her eyalete genişçe sorumluluklar verilmesi suretiyle yönetilmesi ilkesini gösterir. Araplar bu OsmanlIca terimi “lâ-merkeziyye” diye kendi dillerine çevirmişlerdir. Sözlük mânâsı “merkez (Devlet...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Ali Emiri Kimdir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir  1857’de Diyarbakır’da doğdu. Seyyid Mehmed Şerif Efendinin oğludur, ilk tahsilini Diyarbakır’da Sülukiyye Medresesinde yaptı. Amcası Fethullah Feyzi’den Farisi öğrendi. Mardin’e dayılarının yanına giderek bazı müderrislerden üç yıl ders aldı. Arabi ve...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Meşrutiyet nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirMeşrutiyet siyasi bir rejimdir. Hükümdarların başkanlığı altında anayasalı parlamento idaresine meşrutiyet denir. Bu idare şeklinde tamamı veya bir kısmı halk tarafından seçilen bir meclis vardır. Osmanlı tarihinde 23 Aralık 1876’dan 13 Şubat...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

İsrailoğulları hakkında tarihi bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirKökeni bilinmeyen M.Ö. XIV ya da XIII. yy’da Kenan bölgesine gelmeye başladılar. Yerli ahalinin sert savunmasıyla karşılaştılar. Bu arada kendi içlerinde kabileler de birlik sağlayamamıştı. Bu dönem hâkimlerle idare edilirlerdi. Ancak savaş...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirMECLİS-İ VALA-YI AHKAM-I ADLİYE II. Mahmud döneminde ıslahat hareketlerinin gerektirdiği yeni nizamnameleri hazırlamak, memurların muhakemesiyle meşgul olmak, gerek görülen devlet işlerinde oy vermek üzere 1837 yılında kurulan meclisin adıdır.   Tanzimat’tan sonra...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Kabakçı Mustafa Kimdir? Kabakçı Mustafa İsyanı hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Osmanlı Sultanı Üçüncü Selim Hanın tahttan indirilerek yerine Dördüncü Mustafa Han’ın geçirilmesiyle sonuçlanan isyan. Kastamonulu olan Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807’de, asilerin lideri seçilmesinden önceki hayatı bilinmemektedir. Kabakçı Mustafa isyanının sebepleri çok...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

İnebahtı Deniz Savaşı, Muhaberesi hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOsmanlı donanması ile Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefik donanmalannın İnebahtı (Leponta) denilen yerdeki savaşı. Yunanistan’da, Korinthos Körfezi’ni (Korent) Yunan Denizi’ne bağlayan boğazın kuzey kıyısında İnebahtı kasabası vardır. Bu kasaba OsmanlIlara karşı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com