Kategori: Tarih

0

Ahilik nedir? Ahi kime denir?

Ahi kelimesi Arapça’da kardeşim anlamına gelir. Bazı görüşlere göre de eski Türkçe’deki “akı” yani cömert kelimesinden gelmiştir. Kökeni ne olursa olsun ahilik temelde Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslami anlayışa doğrudan bağlılıdır....

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Ahmet İzzet Paşa kimdir? 0

Ahmet İzzet Paşa kimdir?

Ahmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918-1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Akkoyunlular 0

Akkoyunlular

Akkoyunlular, 15. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Horasan’dan Fırat Irmağı’na ve Kafkas DağlarTndan Umman Denizi’ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır. Akkoyunlular Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundan geliyordu. Türkmen boylarından oluşan Akkoyunlular. 14. yüzyılda Diyarbakır...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Yusuf Kamil Paşa Kimdir? hakkında bilgiler

Sultan Abdülaziz Han devri sadrazamlarından. 1808 yılında Arapkir’de doğan Kamil Paşa, Ak-koyunlu ailesine mensuptur. İstanbul’da iyi bir eğitim gördükten sonra Divan-ı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştı. 1833’te Mısır’a giderek Mehmed Ali Paşanın hizmetinde bulundu...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
Orduy-ı hümayun nedir? 0

Orduy-ı hümayun nedir?

1-Osmanlı Devrinde Türkiye imparatorluk kara kuvvetleri. 2-Tanzimat’tan sonra kara kuvvetleri “ordu” denen en büyük birimlere (7 Ordu’ya) ayrıldığı zaman, bu orduların her biri: I. Orduy-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul, II. Orduy-ı Hümâyûn’un Edime, III. Orduy-ı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sultan III. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673’te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu. Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren Ahmed Han, iyi...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sultan II. Ahmet hakkında bilgiler

Osmanlı sultanlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısı. Sultan İkinci Ah-med 25 Şubat 1643 günü İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Terbiyesi ve eğitimi ile annesi meşgul oldu. Arapça...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Yunan – Pers Savaşı

Koloni devleti olarak kurulmuş Bodrum, Milas gibi büyük merkezlere sahip olan iyonya diğer devletlere karşı gücünü ve bağımsızlığını koruyacak durumda değildi. Bu nedenle İyonya MÖ 6. yüzyılda Pers imparatorluğunun egemenliği altına girdi. Bu kaos...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com