Kategori: Edebiyat

0

Sanat Nedir? Tarih içinde sanat kavramı

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Sanat Sözcüğünün Sözlük Anlamı Sözlük anlamı “ustalık, hüner, marifet1 olan “sanat” sözcüğü, “bir işi güzel biçimde yapmak” anlamına gelen Arapça “sun”’ sözcüğünden türetilmiştir. Arapların başlangıçta “insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Memduh Şevket Esendal – Hayatı, Sanatı, Eserleri

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Hayatı: 1885’te İstanbul’da doğdu. Çorlu’ya göç etmiş Rumeli göçmeni bir ailenin oğludur. Kısa bir süre Edirne Rüştiyesi’ne devam etti. Bunun dışında hiçbir resmi eğitim almadı. Kendi kendisini yetiştirdi. 1906’da İttihat ve...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Namık Kemal’in Şiirin Gelişmesindeki Rolü

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirKlasik şiir tecrübesinden sonra Şinasî’nin açtığı yolda yürüyen Nâmık Kemal (1840-1888), yenileşmenin önemli temsilcileri arasında yer alır. Klasik şiir zevkiyle yetişen, Encümen-i Şu’arâ toplantılarına katılan, hatta bir divançe oluşturacak kadar eski tarz...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Şiirin Gelişmesinde Encümen-i Şuara’nın Rolü

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirXIX. yüzyılın ikinci yarısında, hemen yenileşmenin başında, klasik zevki sürdüren şairler, Encümen-i Şu ’arâ (1861) adıyla anılan bir meclis oluştururlar. Hersekli Arif Hikmet Bey’in Aksaray’daki evinde her salı günü toplanan encümenin maksadı...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Memduh Şevket Esendal – Türbe (Öykü)

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirBu yazıda sizlerle Memduh Şevket Esendal’ın Türbe isimli öyküsünü paylaşıyoruz. İyi okumalar. — Arz edeyim efendim: Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı, biz buralarda oynardık. Bu duvar, bu türbe filan yoktu. Bunlar sonradan,...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sözcüğün Anlamı ve Yorumu

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Tek başına bir anlam taşıyan ya da bir anlamı olmadığı halde cümle kuruluşuna katkıda bulunan anlatım birimine sözcük denir. Dildeki her sözcük bir kavramın karşılığıdır. Sözlü veya yazılı anlatımda düşünce ve...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir 1. EŞANLAMLI {ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER:  Yazılışları ve okunuştan ayn olduğu halde anlamlan aynı otan sözcüklere eşanlamlı sözcükler denir. Dildeki bâzı kavramlan anlatmak için birden çek sözcükten yararlanabiliyoruz. Aynı kavramı dile getiren bü...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com