Kategori: Edebiyat

0

Mersiye, Akif Paşa’nın torunun ölümü üzerine yazdığı mersiye ve tahlili

Merhabalar bu yazıda sizlerle Akif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyeyi açıklamaya ve anlamaya çalışacağız. Mersiyenin torun için yazılması bir dönem ve bir şiir zihniyeti değişikliğidir. Kanuni mersiyesini düşünün. Önceden padişah ve devlet adamları için yazılan mersiye şimdi sıradan bir insan...

yapısöküm 0

Sanat ve Şiir: Mükemmeliyetin Peşinde

Bu blog yazısında, sanatın ve özellikle şiirin mükemmeliyet peşindeki yolculuğunu keşfedeceğiz. Şairin zihinsel dünyasının şekillenmesinden, sanatın taşıdığı derin anlamın inşasına kadar, bu yazıda sanatın neden önemli olduğunu ve mükemmeliyetin nasıl yakalandığını anlayacağız. Anahtar Kelimeler: sanat, şiir, mükemmeliyet, zekanın madde ile...

yapısöküm 0

Yapısöküm nedir?

Bu yazı sizlerle edebiyatta yapısöküm kavramını, yapısöküm kavramının ortaya çıkışını, yapısöküm’ün temsilcilerini tartışacağız. Önce yapısöküm kavramını tanımlayarak başlayalım. Yapısöküm Nedir? Yapı söküm, bir metnin anlamını, metnin kendi içindeki çelişkileri ve belirsizlikleri ortaya çıkararak araştıran bir yöntemdir. Bu yöntem, metnin tek...

0

Mirza Elekber Sabir Hophopname PDF Osmanlıca

Mirza Elekber Sabir, Azerbaycan edebiyatının en önde gelen şairlerinden biridir. 1862 yılında Şamaxı’da doğan Sabir, hayatının büyük bir kısmını Bakü’de geçirdi. O dönemde Azerbaycan edebiyatında Batı tarzı şiirlerin popülerliği artarken, Sabir geleneksel Azerbaycan edebiyatına bağlı kalarak eserler verdi. Şiirlerinde sık...

0

Milli Edebiyat Döneminin Edebiyat Tarihi Açısından Önemi Nedir?

Millî Edebiyatın tarihî aralığının belirlenmesi, edebiyat tarihçileri arasında bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmanın temel sebebi, bu edebî cereyanın başlangıç noktasının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin çeşitliliğidir. Kimi tarihçiler, 1911 yılında Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesinin yayımlandığı tarihi esas alırken, kimileri Mehmet...

0

Aşiyân-i mürg-i dil, zülf-i perişânundadur, şiir tahlili

Bu yazıda Fuzuli’nin aşiyan-ı murgu dil zülfi perişanındadır diye bilinen Fuzuli divanından 85 numaralı gazelin tahlilini paylaşacağız. Önce vezni bulalım. Vezin: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün. Önceki yazıda aşiyan-ı murgu dil züfil perişanındadır gazelinin Osmanlıca metnini günümüz Türkçesine çevirmiştik. Aşiyân-i mürg-i...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com