Yazar: dorduncutekilsahis

0

Mohaç Meydan Savaşı hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Kanuni Sultan Süleyman Hanın 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovasında Haçlılara karşı kazandığı zafer. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı ordusunun başında olmakla birlikte, savaşta OsmanlI’nın büyük vezirleri de vardı. Dünyanın en kısa...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Mecidiye Nişanı Nedir?

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir Sultan Abdülmecid Hanın (1823-1861) 1851’de çıkardığı nişan, mecidi nişanı. Asıl adı “mecidi nişanı” olmasına rağmen halk arasında mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
1

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı / Buhranı Hakkında Bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir      Büyük Bunalım 1929’da başlayan (ancak etkilerini ancak 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren) ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isimdi. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Eski Yunan Uygarlığı

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirYunan medeniyetinin başlangıcı ve bitişi hakkında kesin ya da dünyaca kabul görmüş herhangi bir görüş yoktur. Genel olarak Roma imparatorluğu’ndan önceki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir. Bazı tarihçiler M.Ö. 1150 yılında...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Hunlar, Hun Devleti

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendir HUN DEVLETİ Orta Asya’da ve Avrupa’da devlet kuran ilk Türk boyu Hunlardır. Hunlarla uzun süren mücadeleler yapan Çinliler, Türk saldırılarına karşı koyabilmek için meşhur Çin Şeddini yapmışlardır.   Hunlar hakkında ilk...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

İsrail – Filistin Sorunu ve İntifada

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirBİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEYEN FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU Hitler’in Almanya’da başa geçmesi ile başlayan süreç sonucunda Filistin topraklarına Yahudi göçü son derece hızlandı. 1936’da Yahudi göçmenlerinin sayısının ingilizlerin koyduğu kotayı bile asması Filistinlilerin silahlı ayaklanmaya...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

Karlofça Antlaşması hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirOsmanlı Devleti‘nde Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında yapılmış anlaşmanın adıdır. Rusya ile de bir ateşkes anlaşması imza edilmiştir (1699). ikinci Viyana Kuşatmasında (1683) uğranılan yenilgiden sonra, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Ruslarla yapılan...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
0

İşkodra Barış Antlaşması hakkında bilgiler

Bu yazıyı değerlendir

Bu yazıyı değerlendirKuzeybatı Arnavutluk’ta tarihi bir şehirdir. Osmanlı – Karadağ Savaşından sonra yapılan anlaşma bu şehrin adı ile anılmaktadır. Rieka denilen yerde, Karadağ ordusunu bozguna uğratan Serdar Ömer Paşa, Çetine istikametinde ilerlemeye başlasa da...

Paylaş
 •  
 •  
 •  
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com